Hva er volt, watt og ampere

Når en snakker om strøm er begrepene volt, watt og ampere vanskelig å komme unna, men hva betyr disse egentlig?

Volt: Måleenheten for elektrisk spenning.
Watt: Måleenheet for eleketrisk effekt.
Ampere: Måleenhet for elektrisk strømstyrke

Begrepenes sammeng

Hva er så sammenhengen mellom disse begrepene? Volt er måleenheten for elektrisk spenning, eller egentlig potensialet til elektrisk spenning. Volt forteller oss hvor stor strømstyrke en kan ha (man kan se på det som trykk). Kontakter i Norge har for det meste 230 volt. Når man setter et støpsel i kontakten så begynner «strøm» å bevege seg. Her kommer ampere inn i bilde. For å måle strømstyrken i ledninger så ser man hvor mye «strøm» som passerer et punkt på ett sekund. Dette kaller vi ampere. Når «strøm» så kommer frem til en lampe, ovn eller lignende, så har den en gitt effekt, det vil si strøm som «overføres» til energi. Dette kalles watt.