Virkemidler brukt i Nokia. connecting people

Obs. Det er viktig du har kunnskap over alle virkemidler før du bruker denne listen.
Virkemdiler brukt i novellen Nokia. connecting people av Johan Harstad.