Virkemidler brukt i Matt 18.20

Obs. Det er viktig du har kunnskap over alle virkemidler før du bruker denne listen.
Virkemidler brukt i novellen Matt 18.20 av Tor Åge Bringsværd.

Fortellerteknikk:
Det er en ekstern forteller. Deltar ikke i handlingen, med andre ord autoral.
Referende, stort sett bare ytre forkusering. Følelser skilles i stor grad, men gjennom ytre fokusering.
Objektiv forteller. Kommenterer aldri innholdet/ det som skjer.
Leseren blir et vitne til hendelsen og må ta stilling selv. Fortelleren er troverdig.

Personkarakteristikk:
•Negeren: Høy, ragmager, fullstendig taus, søkende blikk, konfronterer menigheten med nærværet sitt. Insisterer på tilsetedeværelse. Ytre sorgreaksjon, gjør aldri motstand.
Bastard= blanding av raser.
Negeren unndrar seg å bli satt i bås. Neglemerkene bekrefter at dette er jesus.
•Jesus/negeren:
Matt 18.20 viser at Jesus kommer tilbake. Naglemerker, taus og motstandsløs under rettsaken. Dømt for gudsbespottelse, ironisk nok fordi han er gud.

Tor Åge Bringsværd skrev Matt 18.20. Foto: elenrolfsen

•Menigheten: Gudsbespottere.
Matt 25:31 31-40: det dere har gjort mot en av mine minste brødre, har dere og gjort mot meg.
Bryter med alt Jesus forkynner, rasister, voldelige, alle samfunnslag er representert, ensporet, minner om en mobb.
•Presten: rasist, sympatisk med de hvite, vil ha ro, men ikke for å skåne negeren, opptatt av guds hus, ytre regler men ikke Jesus budskap. Glad i sin egen stemme, selvopptatt.
Et forbilde som ikke innfrir!
•Kirketjeneren: lukkete øyne, bryr seg ikke om budskapet. Statisk ond.
•Bødel: sympatisk (eneste som viser empati).

Alle er anonyme, vi hører bare om titler. Det kunne vært oss! Rollene er snudd på hodet.

Fysisk miljø:
Varm dag, i en hvit kirke, moderne tid (biler), apartheid: sør afrika – sør statene i USA. Miljø der mann er opptatt av å gå i kirken, men er gjennomsyra av rasisme.

Språk:
Når fortelleren snakker er det normal stil, mens når menigheten snakker er det lavstil. Sosiolekt. Sår –> symbol. Allusjoner til evangeliene: overskrift + opplesning av bibelvers.

Komposisjon:
Starter i in medias res.
Konflikt: mellom rasismen og budskaper til Jesus.
Frampek og retrospeksjon er brukt.
Frampek: tittelen.
Retrospeksjon: bøddelen.
Vendepunkt: han var Jesus.
Tempoet øker i takt med spenningen.
Motiv: en svart mann går inn i en hvit kirke.
Tema: rassisme, fordommer, hat, kristendommen i knflikt med rasisme, menneskesyn og menneskeverd.
Budskap: antirasistisk, nestekjærlighet.

Obs. Dette er en uformell liste.
Les også: Analyse av Blues av Jan Kjærstad.