De viktigste årsakene til Romerrikets fall

Hva var de viktigste årsakene til Romerrikets fall?

Romerriket var et av de to sivilisasjonene som var dominerende under tidsperioden antikken. Den romerske sivilisasjonen vokste ut fra en landsby på den italienske halvøya, Roma, og gjennom sitt tolv hundre år levetid skiftet riket fra å være monarki, til republikk og til slutt til et stor og mektig keiserdømmet. Romerriket dominerte store områder i Vest Europa, og hele område rundt Middelhavet. Men allikevel, gikk den romerske sivilisasjon til oppløsning mot slutten av 400-tallet. Men hvorfor? Hva var de viktigste årsakene til at Romerriket, en så stor og mektig sivilisasjon, gikk i oppløsning? Det er nemlig dette spørsmålet jeg skal analysere på i denne teksten.

Årsakene til Romerrikets fall kan grovt deles inn i indre og ytre årsaker. De indre årsakene kan ha en viss grad sammenheng med endringer i det romerske samfunnet. Mens de ytre årsakene knytter seg hovedsakelig til press fra andre riker og folkegrupper.

Den viktigste indre årsaken var at staten måtte kutte ned i forsvarsbudsjettet pga. lave skatteinntekter. Dette var et resultat av klimaforverring som ga dårligere avlinger, forårsaket sykdommer og ga generelt lavere skatteinntekter til staten. I tillegg hadde de selvstendige stormennene skattefordeler, slik at de aller rikeste slapp å betale på skatt. Dette førte til at staten hadde vanskeligheter å finansiere den vestromerske hæren og måtte til slutt kutte i forsvarsbudsjettet. Resultatet blir da at staten har etter hvert fått problemer med å sikre grensene til det enorme riket, og det ga et grunnlag til de ytre årsakene.

Som sagt er de ytre årsakene til Romerrikets fall hovedsakelig tilknyttet til press fra andre riker og folkegrupper, og den mest utløsende årsaken er hunerne. Da hunerne innvandrete den gotiske riket på rundt 370-tallet, strømmet gotere inn i Romerriket som krigsflyktninger. Det ble etter hvert så mange som kommer inn at det var umulig for den romerske staten, som var allerede svekket pga. indre årsaker, å følge opp. Det ble umulig å integrere disse krigsflyktningene, og etter hvert klarte de å etablere eget kongeriket i Sør-Frankrike. I tillegg var forsvarslinjen langs Rhinen oppgitt i år 406, og invaderende germanske stammer etablerte seg snart egne kongedømmer innenfor de gamle vestromerske grensene. Den vestromerske keiseren ble avsatt mot slutten av 400-tallet, og den vestromerske riket gikk i oppløsning.

Det har vært mye diskusjon om hvilke av de årsakene var viktigst. I følge min mening, så er de indre årsakene viktigere enn de ytre. De indre årsakene er mer grunnleggende, og de ytre årsakene er derimot utløsende. Lave skatteinntekter førte til at den vestromerske staten ble svekket sterk, både når det gjelder militæret og statens evne til å følge opp og integrere innvandringene. De ytre årsakene som startet med hunernes angrep mot goterne, virket bare som en utløsende kraft på Romerrikets fall.

For å konkludere, Romerrikets fall var forårsaket av en kombinasjon a ytre og indre årsaker. Der de indre årsakene, som har en sammenheng med endringer i den romerske samfunnet, er den grunnleggende årsaken. Mens de ytre årsakene som hovedsakelig tilknyttet til press fra andre riker og folkegrupper virket som den utløsende årsaken til et stort sivilisasjonens fall.