Tilregnelighet

 

For å kunne straffes må gjerningspersonen ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket, hvilket vil si at gjerningsmannen var i stand til å forstå rekkevidden av sine handlinger, jf. vilkår 4 under straffbarhetsvilkårene. Hvis gjerningsmannen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, skal han alltid frifinnes, idet alle vilkårene for å straffe da ikke er til stede.
For at en person kan erkjennes tilregnelig, ser vi på 4 vilkår:

  • under kriminell lavalder (15 år)
  • psykotisk i gjerningsøyeblikket
  • høygradslig åndssvak
  • bevisstløshet i gjerningsøyeblikket

OBS! straffeloven § 20. Selvforskyld rus fritar ikke for straff selv om tiltalte ikke var psykotisk tilstedeværende under gjerningsøyeblikket.

Del artikkelenShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone
Les hvordan man referer til Studieweb.no som kilde her.

-