Oppsumeringsspørsmål om Antikken – Historie VG2

Oppsumeringsspørsmål om antikken VG2 Historie. 

Polisstatene: Polis var en by med et landbruksområde rundt. Folkene bodde ned i daler ned mot de dyrkbare kystslettene. Ble de angrepet, rømte de til et befestet fjellknaus som lå sentralt til en akropolis (høyby). Nedenfor disse høybyene (akropolisene) lå det en handelsplass, agora, og rundt denne ble byen bygd med templer, handelsboder, verksteder og boliger.

Altså en polis er en by med landbruksområde rundt. Innbyggerne bodde nede i daler, mot de dyrkbare kystslettene. Ovenfor ligger en akropolis. Nedenfor akropolisene lå det handelsplass, en agora. Rundt dette agoraen ble det bygget templer, handelsboder, verksteder og boliger.

Hvordan var befolkningen i polisstatene inndelt: Befolkningen i polisen var inndelt i tre grupper: borgere, fremmede og slaver. Borgerne var opprinnelige menn som kunne delta i forsvaret, og eide jord. Etter hvert gikk borgerskapet i arv, og man kunne da bli borger uavhengig om man eide jord eller ikke, eller om man var i stand til å delta i forsvaret.
De fremmede var folk utenfra som ikke hadde borgerskap eller noe jord.  De drev som regel handel eller håndverk. Fremmede ble beskyttet av loven, men ikke på lik linje som borgerne.

Slaver hadde ingen rettigheter. Hvis en mann drepte en annen mans slave, ble han ikke dømt for mord, men for å ha ødelagt en annen mans eiendom.

Fortsett å lese Oppsumeringsspørsmål om Antikken – Historie VG2