Hva er Newtons lover

Newtons lover, eller Newtons bevegelseslover, er tre grunnleggende vitenskaplige lover som tar for seg hvordan masse beveger seg. Lovene ble formulert av Isaac Newton helt tilbake i 1687, og er som følger:

1. Alle legemer bevarer sin tilstand av ro eller jevn bevegelse i en rett linje, dersom det ikke blitt tvunget til å endre denne tilstand av krefter som blir påført.
2. Endringen av bevegelsen er alltid proporsjonal med den motiverende kraft som blir påført, og blir gjort i den rettlinjede retning i hvilken denne kraft blir påført.
3. Enhver virkning har alltid og tilsvarende en motvirkning, eller den gjensidige påvirkning av to legemer på hverandre er alltid lik, og motsatt rettet.