Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci var en ledende mann innenfor vitenskapen i den Italienske renessansen. Han var en mann med veldig mange talenter som ikke låste seg til å studere kun ett felt. Han ble født i ungrenessansen, nært en landsby som heter Vinci. Den ligger et lite stykke unna Firenze i Italia. Han kom til verden den 15. april 1452.

Bakgrunn
Faren til Leonardo var en anerkjent notar og advokat ved navn Piero da Vinci, mens moren var en bondejente ved navn Caterina. Sammen fikk de et barn utenfor ekteskap, som de kalte Leonardo. Like etter han ble født, flyttet faren hans til Vinci og giftet seg inn i en rik familie. Det er ikke så mye som er kjent om Leonardos fem første år, bortsett fra at han bodde i en landsby kalt Anchiano. Da Leonardo var seks år, flyttet han til faren og stemoren Albiera sitt hus i Vinci. Det var først da Leonardo ble 14 år, at faren satte han i lære hos en av de dyktigste kunstnerne på den tiden, en mann ved navn Andrea del Verrocchio. Han ble i lære hos Verrocchio til han var 20 år gammel, og lærte blant annet å male, tegne, lage skulpturer og metallkonstruksjoner. Leonardo åpnet etterhvert sitt eget verksted. Han var veldig flink i arbeidet sitt, ikke bare som maler, ingeniør og arkitekt, men også som billedhugger, geolog, biolog og zoolog. Han ble, som følge av hans ferdigheter, en veldig ettertraktet mann på den tiden.

Nattverd
I år 1482 fikk han et oppdrag av en rik italiensk familie om å lage en lyre i sølv. Denne skullerenessanse, nattverd gis bort til hertugen av Milan, som et tegn på fred. Men med denne lyren sendte Leonardo også et brev. I det brevet forklarte Leonardo om sine ferdigheter innen både malerkunsten og som ingeniør, og spurte hertugen om han kunne få jobbe hos ham ved hans hoff. Dette sa hertugen ja til, og dermed flyttet Leonardo til Milan. Han jobbet ved hoffet helt fram til 1499, og det var på den tiden at Leonardo lagde et av sine mest kjente mesterverker, “Nattverden”.

Men det er et annet av hans malerier som er mest kjent i dag, og det er selvsagt “Mona Lisa”, et portrett av en tilsynelatende normal, ung kvinne. Det er spekulasjoner om flere ting angående hvem denne kvinnen var, men det mest sannsynlige er at det var konen til en kjøpmann, som gav Leonardo et oppdrag om å male henne. Desverre for kjøpmannen følte ikke Leonardo at maleriet ble bra nok, så han ga det aldri videre. Han fortsatte derimot å arbeide med dette så lenge han levde, for å prøve å gjøre det perfekt. Bildet henger i dag på Louvre museet i Paris, godt beskyttet bak skuddsikkert glass.

Renessanse-mann
Leonardo da Vinci blir ofte kalt et geni. Hans talenter innenfor vitenskapen er ikke til å da vinci renessanseskubbe under en stol. Som mange av de ledende mennene i renessansetiden så han ikke på kunst og vitenskap som forskjellige ting, men som noe som hang sammen. Han tegnet anatomiske skisser som viste hvor organene lå, og senere den kjente tegningen “Den vitruviske mann” som er basert på det gylne snitt. Leonardo var opptatt av å lære. Han utforsket alle grenser for å finne nye oppdagelser. Det sies at han hadde over 13.000 sider med tekst om forskjellige notater og oppfinnelser. Han hadde blant annet regnet på hvordan man kunne bygge et fly, og det var hele 400 år før Wright brødrene kom med sine planer. Helikopter var også noe han tegnet på, eller som han kalte det “luftskrue”. Krigsmaskiner, plantestudier og flott arkitektur hadde han også skissert og tegnet ned i sine notatbøker.

Leonardo sine oppfinnelser og konstruksjoner var også med på å gjøre Europa mer industrialisert, og da spesielt innenfor det militære. I 1502 til 1503 reiste han til Roma og jobbet som militæringeniør for Pave Alexander VI sin uekte sønn, Cesare Borgia. De var den mektigste familien i Italia på den tiden. Katapulter, kanoner og musketter var konstruksjoner som Leonardo tegnet og produserte under sin tid hos Borgia. Men han var mest opptatt av forskning på denne tiden, selv om det var på dette tidspunktet at han startet på maleriet “Mona Lisa”. Han forsket også mye på lys, vann og bølger. Han trodde lyset ble fordelt på samme måte som bølger fra en stein som ble kastet i vannet. Han publiserte derimot aldri dette arbeidet fordi han ikke fikk skikkelig orden og kontroll på manuskriptet sitt.

Hans siste år
Året etter at den franske kongen gjenerobret Milano i 1515, ble Leonardo invitert til Frankrike. Han fikk bo i Clos Lucé, som var et herskapshus ved siden av slottet til kongen, og der fikk han fortsette arbeidet sitt. Leonardo takket ja til tilbudet og flyttet til Amboise. Han tok med seg maleriene han holdt på med, blant annet “Mona Lisa” og “Johannes Døperen”, og bodde der til han døde den 2. mai i 1519.

Mekaniske systemer som komplekse kraner, katapulter, et undersjøisk pusteapparat, arbeidsbenker og helikopter er bare noen få av tingene han fant opp, men til tross for de store vitenskapelige bidragene, blir han husket mest for sine malerier den dag i dag.