Hvordan skrive en novelle

Hvordan skrive en novelle.

Å skrive en novelle kan være noe av det vanskeligste du blir bedt om å gjøre i norskfaget. Vanskelig er det, men umulig – det er det ikke!
Novelle er en skjønnlitterær sjanger og skrivemåten er annerledes enn i sakprosa. Forfattere skriver på ulike måter, derfor vanskelig å gi en nøyaktig oppskrift på hvordan man skriver en novelle. Det er på grunn av dette at mange finner novellesjangeren vanskelig og krevende. Under følger noen generelle kjennetegn på en novelle. Les dem før du starter med skrivingen!

Hvordan skrive en novelle
Tankekart er lurt å lage underveis!
Foto: Naturfag.no

Hva kjennetegner en novelle?
1. Kort tidsrom
2. In medias res
3. Spenningskurve
4. Få personer
5. Slutten er gjerne åpen
6. Lese mellom linjene
7. Gi små hint til hva som kommer til å skje videre
8. Konflikten topper seg opp mot slutten, til alt brått snur (spenningstopp)
9. Overraskende slutt
10. Intens og kortfatta stoff
11. Kontraster
12. Gjentagelser

Du som går på videregående/ungdomsskole vil flere ganger igjennom utdanningsløpet få i oppgave å skrive en novelle, og for å skrive en vellykket novelle må man først forstå hva en novelle er. En novelle er en form for fortelling, og er gjerne kortfattet med flere konkrete kjennetegn.

En velskrevet novelle vil ha samtlige av disse trekkene:

  • En novelle har sjeldent en innledning eller noen spesiell åpning, men man åpner som regel med en situasjon eller en konkret hendelse (pangstart)
  • En novelle har alltid en konflikt som er hovedtemaet rundt handlingen i novellen
  • En novelle skal ha en spenningstopp som historien bygger seg opp mot (relatert til konflikten), og en novelle vil ofte avsluttes etter at høydepunktet er nådd
  • En novelle har gjerne få hovedpersoner og ikke for mange miljøskildringer. Man fatter seg som regel i korthet og har en intens handling

Man kan ta seg mange friheter når man skriver en novelle, forutsatt at man følger de fire punktene ovenfor. Du bestemmer selv om du vil skrive i «Jeg»-form eller i tredjeperson (han/henne). En novelle kan handle om hva som helst – det dreier seg om å formidle en spennende historie på en intensiv måte.

Handling, ikke fortelling
En novelle er ikke en gjenfortelling av noe som har skjedd. Det er en skildring av selve handlingen. I en novelle skal du gjøre handling, personer og miljø levende for leseren.

Valg av synsvinkel
Den synsvinkelen du velger, er avgjørende for måten du skriver novella på. Skal fortelleren selv delta i handlingen, må du velge en personal synsvinkel. Da må du gjengi handlingen slik en av personene opplever den. Står fortelleren utenfor handlingen, blir synsvinkelen autoral.

Personskildring
En novelle har personer, og du vil være interessert i å få fram personens ytre og indre egenskaper for leseren. Dersom du presenterer egenskapene til personene dine direkte for leseren, blir fortelleren i novellen svært synlig. Ønsker du en mer usynlig forteller, kan du la personene avsløre seg selv ved det de sier, og det de gjør. I skildinger kan en legge vekt på karakteristiske særtrekk. Her kan du se et eksempel på en personskildring.

Her følger videre noen konkrete tips til hvordan du skriver en vellykket novelle.

  1. Ha en konkret situasjon/konflikt som novellen skal handle om, og innled teksten med å introdusere leseren for denne. Unngå for mange detaljer
  2. Bruk korte setninger mens du bygger opp konflikten mot spenningstoppen
  3. Vær raus med adjektivene (beskrivelsene) når du beskriver personene og deres karakterer slik at du får leseren til å skape sitt eget bilde av situasjonen
  4. En vellykket novelle er dramatisk og avslutter gjerne med et brak. Se for deg en god film – leseren skal sitte igjen som et spørsmålstegn og tenke «hva skjedde egentlig nå?»

Lykke til!
Se også eksempel på novelle her.