Hva er kultur

Hva er kultur?

norsk-kultur
Illustrerer dette bildet norsk kultur?

Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til generasjon. Selv om noen sosiologer operer med ulike definisjoner legger vi merke til at det er noe vi tilegner oss eller lærer som samfunnsmedlemmer. Vi kan derfor si at kultur er det motsatte av natur, alt som er medfødt er naturlig, alt vi lærer er kulturelt.

Kultur er noe som mennesker har til felles og som forener. På den andre siden kan vi si at begrepet er noe diffust som splitter mennesker. Mange nordmenn vil si at norsk kultur er ski, mens de som ikke liker ski vil ikke si seg enig i denne beskrivelsen. En annen person vil si at det er typisk norsk å være god på ski, mens en annen nasjon vil si det er typisk norsk å være selvgod.

I tillegg ser vi at dagens ungdom har kanskje mest til felles med ungdommer i USA enn våre foreldre med tanke på klesstil og språk. Er det da riktig å si at vi i Norge har den samme kulturen?

Les også: Når blir jeg norsk?