Regler for ansettelse

Regler for ansettelse (inngåelse av arbeidsavtaler)

Når arbeidsgiver bestemmer seg for å opprette/opplyse nye stillinger, er det mange krav som stilles før en ny arbeidstaker er i boks. Som hovedregel skal arbeidsgiveren ansette fast. Det vil si at ansettelsen ikke skal være tidsbegrenset. Obs; endringer fra og med 1. Juli 2015 (mer). Avtalen blir inngått når arbeidstakeren takker ja til stillingen. Den som inngår avtalen må ha rettslig Scaledisposisjonsevne (det vil si å være myndig og oppegående). Kapittel 11 i arbeidsmiljøloven har egne regler for arbeid til mindreårige. Les mer om dem her.

En arbeidsavtale har formkrav. Arbeidsmiljøloven §14-5 sier at det alltid skal inngås skriftlige arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold. Hvilket innhold en arbeidsavtale skal ha, går fram i aml. §14-6.

Hva skal avtalen inneholde?
Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til loven (§ 14-6 ).

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet
 • Arbeidsplassen
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 • Den normale daglige eller ukentlige arbeidstiden
 • Lengde av pauser
 • Avtale om særlige arbeidstidsordninger
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
 • Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsforholdet blir etablert i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må derfor sørge for å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale, men også at arbeidstaker må bidra aktivt til at avtale blir inngått.

Se eksempel på en arbeidsavtale her.