Substantiv i flertall

Substantiv er en ordgruppe for grupper, steder og ting (fellesnavn) eller en spesifikk i disse kategoriene (egennavn). Som på norsk skrives fellesnavnene med liten bokstav f.eks. groupchurch eller bike, mens egennavnene skrives med stor bokstav f.eks. Bobby, London eller Wednesday.

Regelrett bøying

1. Som en hovedregel legger en på s for å danne flertall av substantiv.
car – cars
girl – girls
book – books

2. Om substantivet derimot slutter på en s-lyd i entall, vanligvis -ch, sh, x, z eller s, legger en på es i flertall.
church – churches
wish – wishes
box – boxes
buzz – buzzes
gas – gases

3. Hvis substantivet slutter på y med konsonant foran, så endres til i og en legger til es i flertall. Om substativiet derimot slutter på y med vokal foran, så legger en bare til s.
spy – spies
butterfly – butterflies
story – stories

toy – toys
day – days
essay – essays

Uregelrett bøying

1. Noen substantiv som slutter på -o får es-ending i flertall, eksempelvis potato – potatoes, mens andre får ordinære s-ending, eksempelvis logo – logos. Mange substantiv med o-ending kan  også staves på begge måter i flertall.

2. Noen substantiv som slutter på -f eller -fe (med f-lyd) forandrer f  til v i flertall, før en legger til es. Et eksempel er wife – wivesAndre substantiv som slutter på -f får bare en i flertall, eksempelvis roof – roofs. Mange substantiv med f-ending kan også staves på begge måter i flertall.

3. Noen ord faller heller ikke inn under disse «overordnede» kategoriene, og de må derfor læres spesifikt. Se HER for en liste over de viktigste.