Sosiologi og sosialantropologi

Velkommen til våre sosiologi sider!

Eilert Sundt er en kjent person innenfor norsk sosiologi.

Denne siden er dedikert til sosiologi og sosialantropologi. Her kan du finne relevante drøftingsoppgaver knyttet til eksamensrelevante oppgaver. Du vil også finne begrepsforklaringer knyttet til kompetansemålene.

Lykke til med arbeidet!

Utvalgt fagstoff:

Psykologens tips til deg som sliter i skolehverdagen

Undersøkelse fra Ungdata viser at elever på både ungdomsskole, videregående og høyere utdanninger sliter med sin psykiske helse. Mange opplever ensomhet, utstøting, vanskeligheter med å finne seg selv siden det er mange valg som skal tas som er viktige for videre studier og/eller arbeidsliv. Magnus Nordmo Vi henvendte oss derfor til psykolog Magnus Nordmo for å høre om han har noen gode tips til studenter som sliter med ensomhet, prestasjonsangst, dårlig selvtillit, stress og angst. Under finner du hans egne tips til deg som sliter eller kjenner noen som opplever hverdagen som vanskelig. Hva er årsakene til at helseplager fortsetter å øke blant ungdom? Dette er i utgangspunktet et vanskelig spørsmål å svare på, siden psykisk helse er noe vi alle har, og er individuell – vi mennesker er jo tross alt veldig forskjellige. I dag vet man ærlig talt ikke helt hva som forårsaker

Studere i utlandet?

Studere i utlandet for ditt karrierevalg Har du tenkt på muligheten til å studere i utlandet og hvilke minnerike opplevelser det vil gi deg, nå som du er klar for å ta steget over i voksenlivet? Eller er du av dem som vil fortsette med studentlivet nå som du er ferdig med en bachelor? Mulighetene er mange, nesten uansett hvilken situasjon man er i. Hvilke muligheter for utdanning i utlandet har man? Det er veldig populært å ta et utvekslingsår i utlandet i løpet av videregående. Mange reiser til USA og Frankrike, men det finnes også andre muligheter. Er ønsket å studere i et av nabolandene våre, så vil man som elev ved videregående skoler ha samme rettighet til skoleplass. Det er kanskje mest aktuelt for dem som har foreldre som skal jobbe ett eller flere år i disse landene. Ønsker man derimot å studere i andre deler av verden må man sjekke ut hvilke avtaler som gjelder

Slik får du bedre konsentrasjon

Hvordan få god konsentrasjon – og holde seg konsentrert? Alle har gjøremål som må utføres, men som elev og student, har man et enormt stort område hvor man skal prestere og levere. Mange vil oppleve at konsentrasjonen ikke strekker til, og at man ikke helt klarer å rette oppmerksomheten mot det som er viktig. Helsenorge har i samarbeid med Helsedirektoratet fremlagt informasjon om hva som kan være med på å forbedre konsentrasjonsevnen og utvikle en bedre læringsevne. Søvn:For at kropp og sinn skal fungere best mulig, så må de grunnleggende behovene være dekket. Ifølge Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer fører søvnmangel til konsentrasjonssvikt og svekket hukommelse. Det er viktig med et godt søvnmønster. Søvnmangel går også ut over evnen til problemløsning og læringsevne. Uten søvn vil ikke hjernen ta

Hvordan holde en god presentasjon

Hvordan holde en god presentasjon: Mange vil nok kjenne ubehag når man skal snakke for en større folkemengde eller holde en presentasjon. Frykten for å mislykkes, glemme hva man skal si og vise nervøsitet kan gjøre det å holde en presentasjon til rene marerittet. NSAC (National Social Anxiety Center), i samarbeid med The National Institute of Mental Health, henviser til så mye som 73% av verdens befolkning vil oppleve angst og nervøsitet ved offentlig taling og presentasjoner. Selv om mange kvier seg for å snakke foran en forsamling, er det vanskelig å unngå, da det er hyppig brukt i skole, universiteter, som eksamensform, i jobbsammenheng og lignende. Derfor finnes det grep man kan ta for å takle disse situasjonene bedre. Før presentasjonen: Det er avgjørende å kunne det du skal snakke om godt ved en presentasjon. Det vil ha en negativ innvirkning ved kopiering eller bruk

Hva er en god kilde?

God kildekritikk er kjempeviktig i både oppgaveskriving, men også på eksamener og annet faglig arbeid. Internett har en hel haugevis med nettsider om forskjellig informasjon – men er det egentlig rett informasjon du leser? Er artikkelen publisert av en med tydelig politisk eller økonomisk profitt? Dette er svarene vi leter etter når vi er kildekritiske. Det viktigste man må finne ut av er: Hvem står bak artikkelen? Finn ut hvem som har skrevet den eller informasjon om organisasjonen som står bak nettsiden Hvor troverdig er det som egentlig skrives? Pålitelige kilder Når man skal finne ut av om en kilde er kritisk eller ikke, må man se på hvem som er avsender av stoffet. Det første man kan se på er hvorfor nettsiden er publisert. For eksempel er Studieweb.no publisert for å hjelpe elever, mens forskjellige blogger eller nettaviser kan ofte ha en økonomisk gevinst ved

De beste studieteknikkene

Hvis du leter etter gode studieteknikker, har vi samlet de beste studieteknikkene er her på Studieweb.no Psykolog Sandra Scarr påstår at så mye som 75% av læringen skyldes andre komponenter enn kun intelligens. For eksempel tidligere kunnskap og erfaringer, motivasjon og ikke minst læringsstrategier, har mye å si for læring og tilegning av kunnskap. (Shewe, O. 2015. S. 10). Følgende kommer tips til å lage gode studie-strategier: Før lesing: For at hjernen skal fungere optimalt, må kroppen være i balanse og uthvilt. Ifølge Ndla.no vises det til hvor viktighet det er å få riktig mengde med søvn og hvile. Dersom kroppen ikke får nok søvn, vil ikke hjernen fungere optimalt og det kan gå ut over motivasjonen og konsentrasjonen, noe som er særdeles viktig, spesielt dersom man ønsker å lære bedre og oppnå gode resultater. Mat gir energi som kan hjelpe på konsentrasjonen

).push({});

" elements="13" css="three-colums" show_extra="author,taxpos_author_after-title" orderby="dateD"]

 
Kommenter nedenfor: