Ritualer i Islam og Buddhismen

Ritual i Islam og Buddhismen

Det finnes flere ritualer innen både Islam og Buddhismen. I Islam står de fem søylene sentralt, og vi sier at det er dem som bærer religionen. De består av trosbekjennelsen, bønnen, pilegrimsreisen, velferdsbidraget og fasten. Dette er plikter enhver troende muslim skal følge. I Buddhismen derimot er kulten mer individuell, og de kan bestå av ofring, lystenning og meditasjon. Et annet ritual er å gi munkene mat.

Hva er pilegrimsreisen – Hasj

Som troende muslim er man pålagt å foreta en pilegrimsreise til Mekka minst én gang i løpet av livet i voksen alder, såfremt det lar seg gjøre for økonomi og helse. Pilegrimsreisen er om lag ti uker etter avslutningen av Ramadan. Det skal ikke gjøres forskjell på fattig og rik, fyrste eller tjener. Ved ankomst til Mekka skal derfor alle være likt kledd, og både menn og kvinner har på seg hvite klær. Pilegrimsreisen sees som et uttrykk for lydighet mot Allah, og i fem dager oppholder pilgrimmene seg i og rundt Mekka, og utfører forskjellige ritual, noen av dem er :

 • Sju ganger rundt Kaba
 • Sju ganger mellom to høyder
 • Stå hele ettermiddagen i sola på Arafat
 • Kaste steiner på tre steinsøyler
 • Slakte et dyr i Medina utenfor Mekka

Pilegrimsreise Buddhisme

Det å dra på pilegrimsreise, er og et sentralt ritual i buddhismen. Buddhistene reiser til steder som har tilknytning til Buddhas liv. De aller helligste er Bodh Gaya, der Buddha nådde oppvåkning. Et annet pilegrimsmål er Sarnath, der han holdt sin første tale. Buddhistene reiser på pilegrimsreiser fordi de føler de kommer nærmere Buddha, i tillegg til at det skal gi god karma.

Sammenligning

 • I islam er det å dra på pilegrimsreise påbudt, mens i buddhismen er det frivillig, likevel er det jo samtidig anbefalt siden det skal gi god karma.
 • I islam har pilegrimsreisen ett mål, og det er Mekka. I buddhismen kan det være flere pilegrimsmål. Det som da er felles er at plassene har tilknytting til guden, eller Buddha blir ikke sett på som en gud, men læremester.
 • Islam har ritualer som skal utføres på reisen, det har ikke buddhistene.
 • Islam blir pilegrimsreisen utført på et bestemt tidspunkt, ti dager etter ramadan. I buddhismen kan man utføre reisene hvortid som helst.

Bønnen

Bønnen står i sentrum i muslimenes rituelle liv og er en religiøs plikt for alle muslimer. I følge koranen skal muslimene be fem ganger om dagen. Bønnen kan gjøres for eksempel hjemme, i moskeen eller på arbeidsplassen, så lenge man er ren og vender hodet mot Mekka. Som rituelt urene områder, som toaletter, kan man ikke be. Før bønnen må man ha vasket seg på en bestemt måte på føtter, armer og ansikt, dette kalles wudu. Klærne må også være rituelt rene(tahir).

Bønnen består i hovedtrekk av en rekke korte setninger, trosbekjennelsen og varierende koranvers som lovpriser Allah.

Tilbedelse

Buddhistene har ingen faste tider der de tilber, de kan tilbe når en vil og hvor mange ganger en vil. Tilbedelsen kan både skje i tempelet og hjemme. Det er ikke noen plikt som sier at du må vaske seg før tilbedelsen, men i tempelet blir skoene satt igjen utenfor for å ikke trekke med seg urenheter.

Buddhistene som utfører tilbedelsen i tempelet gjentar versene om de tre juvelene, som inneholder kort hvordan en buddhist skal leve.

Hjemme foregår tilbedelsen foran et alter som familien har enten på kjøkkenet eller i stua, der en statue av Buddha er i fokus. Hver dag legger familien frem blomster og frukt foran statuen. Å tenne lys og røkelse er også vanlig.

De å meditere er også vanlig. Å meditere betyr at man er åpen og konsentrert på samme tid. Meditasjon skal altså nå frem til indre ro og innsikt som leder til nirvana, som er målet for alle buddhister. Når en buddhist mediterer sitter den som oftest med rett rygg, bena i kors og hendene i fanget. En kan også følge en mantra. En mantra består av en lydkombinasjon som en gjentar igjen og igjen. Mantraen kan også brukes til å påkalle hjelp fra Buddha.

Sammenligning

 • I islam er man pålagt å be fem ganger om dagen, i buddhismen kan man be når en vil og så mange ganger en vil
 • I islam er man pålagt seg å vaske seg bør en ber, det er man ikke i buddhismen
 • Likt er at bønnen kan skje både hjemme og i gudshuset
 • Ulikt er at i islam tilber man Gud, mens i buddhismen går tilbedelsen ut på hvordan du skal leve

Høytid – Id, Hva er Id

Id er en fest som avslutter den islamske fastemåneden ramadan. Det var i denne måneden Muhammed, grunnleggeren av islam, fikk sine første åpenbaringer. Festen feires over tre dager. Muslimer feirer id fordi de er glade for og stolte av at de har fastet en hel måned i ramadan.

Feiringen av id starte siste kvelden i ramadan. Dette er månenatta. Kvinner og jenter samler seg denne natten for å forbedre seg til festen dagen etter. De finner frem klær og smykker, og maler hendene sine med vakre mønstre i henda.

Kvelden er preget av forventninger, fellesskap, farger, latter og barn som leker.

Selve id-dagen starter med frokost med søte kaker og godteri. Deretter går mange i moskeen for å be. Alle har på seg fine klær og ønsker hverandre god id. Man sender også idkort til hverandre. Etter bønnen er det lunsj hjemme med gaver, særlig til barna. Ofte er det fest for alle i moskeen etter i et forsamlingslokale.

Hva er vesak

Vesak er buddhistenes viktigste høytid. Den feires i april/mai i den buddhistiske måneden vaisakhi. Festen feires til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død, med tempelbesøk, felles samlinger i klostre og forsamlingshus og i hjemmet. Feiringen legger særlig vekt på Buddhas oppvåkning. Denne hendelsen markerer starten på buddhismen.

Buddhistene feirer dagen med å gå i tempelet og feste sammen. De spiser god mat, leker, synger og gir hverandre gaver. De pynter husene siner med lykter og flagg. Lyktene symboliserer at Buddhas oppvåkning brakte lys til verden, og flagg som tegn på enhet. Buddhistene sender og hverandre vesakkort om ønske om en god fest. I tempelet heller mange vann over statuen av Buddha som barn og de setter blomster og frukt foran statuen av Buddha som voksen. De voksne forteller historier om Buddhas liv og barna fremfører skuespill om det som skjedde da Buddha ble født.

Sammenligning

 • Ulik bakgrunn for feiringa. Islam feirer fordi de har fullført fasten, buddhistene feirer Buddhas oppvåkning
 • Likhet er fellesskapet. Begge religionene feirer med å gå i gudshuset, spise god mat, synger og gir hverandre gaver sender kort om ønske om en god høytid
 • Forskjeller er månedsnatten i islam, hvor kvinnene gjør seg klar til festen
 • Buddhistene har mer fokus på Buddha, grunnleggeren av religionen, mens i islam er fellesskapet det største fokuset.

Hvorfor er det forskjeller?

Som vi kan se finnes det ulikheter innen de ritualene som er felles i begge religionene. Grunnene til at ritene utføres forskjellig og har forskjellige mål, er fordi religionene bygger på forskjellig lære. Islam bygger på åpenbaringer fra Allah, men buddhismen på Buddhas lære.