Regler for ansettelse – rettslære1

 

Regler for ansettelse (inngåelse av arbeidsavtaler) – rettslære 1.

Når arbeidsgiver bestemmer seg for å opprette/opplyse nye stillinger, er det mange krav som stilles for at en ny arbeidstaker er i boks.
Som hovedregel skal arbeidsgiveren ansette fast. Det vil si at ansettelsen ikke skal være tidsbegrenset. Obs; endringer fra og med 1. Juli 2015 (mer). Avtalen blir inngått når arbeidstakeren takker ja til stillingen. Den som inngår avtalen må ha rettslig Scaledisposisjonsevne (det vil si å være myndig og oppegående). Kapittel 11 i arbeidsmiljøloven har egne regler for arbeid til mindreårige. Les mer om dem her.

En arbeidsavtale har formkrav. Arbeidsmiljøloven §14-5 sier at det alltid skal inngås skriftlige arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold. Hvilket innhold en arbeidsavtale skal ha, går fram i aml. §14-6.

Hva skal avtalen inneholde?
Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til loven (§ 14-6 ).

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet
 • Arbeidsplassen
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 • Den normale daglige eller ukentlige arbeidstiden
 • Lengde av pauser
 • Avtale om særlige arbeidstidsordninger
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
 • Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsforholdet blir etablert i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må derfor sørge for å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale, men også at arbeidstaker må bidra aktivt til at avtale blir inngått.

Se eksempel på en arbeidsavtale her.

Les hvordan man referer til Studieweb.no som kilde her.

-