Presentasjon av katolisismen og ortodoks tro

Presentasjon av forskjeller og likheter mellom katolisismen og ortodoks tro.

Virker ikke visningen? Trykk her for direktelink.