Personlige pronomen – tysk

For å variere i skriving bruker en ofte personlige pronomen fremfor et egennavn eller substantiv. Eksempler på bruk av pronomen er Han skrev et brev istedenfor Ola Nordmann skrev et brev. Bruk av personlige pronomen gir et variert språk og viser god språklig kunnskap ved riktig bruk.

Subjekt (nominativ) Direkte objekt (akkusativ) Indirekte objekt (dativ)
person entall  ich (jeg) mich (meg) mir (meg)
2. person entall du (du) dich (deg) dir (deg)
3. person entall (hankjønn) er (han) ihn (han) ihm (han)
3. person entall (hunkjønn) sie (hun) sie (henne) ihr (henne)
3. person entall (intetkjønn) es (den/det) es (den/det) ihm (den/det)
1. person flertall wir (vi) uns (oss) uns (oss)
2. person flertall ihr (dere) euch (dere) euch (dere)
3. person flertall sie (de) sie (dem) ihnen (dem)
Høflighetsform Sie (De) Sie (Dem) Ihnen (Dem)