Personlige pronomen

For å varriere i skriving bruker en ofte personlige pronomen fremfor et egennavn eller substantiv. Eksempler på bruk av pronomen er Han skrev et brev fremfor Ola Nordmann skrev et brev. I tysk slipper en heller ikke unna personlige pronomen, og for at du skal kunne skrive/snakke språket skikkelig er det helt essensiell kunnskap.

Subjekt (nominativ) Direkte objekt (akkusativ) Indirekte objekt (dativ)
person entall  ich (jeg) mich (meg) mir (meg)
2. person entall du (du) dich (deg) dir (deg)
3. person entall (hankjønn) er (han) ihn (han) ihm (han)
3. person entall (hunkjønn) sie (hun) sie (henne) ihr (henne)
3. person entall (intetkjønn) es (den/det) es (den/det) ihm (den/det)
1. person flertall wir (vi) uns (oss) uns (oss)
2. person flertall ihr (dere) euch (dere) euch (dere)
3. person flertall sie (de) sie (dem) ihnen (dem)
Høffelighetsform Sie (De) Sie (Dem) Ihnen (Dem)