Novelleanalyse av «Faderen»

Novelleanalyse av Faderen av Bjørnstjerne Bjørnson

«Faderen» er en novelle skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, hentet fra novellesamlingen «Småstykker» (1859).  Novellen handler kort sagt om et bondesamfunn der en bonde med navn Tord som drar til presten for å først døpe, så konfirmere og til slutt gifte bort sønnen sin. Bonden er ekstremt opptatt av status og vil at sønnen skal ha alt av det beste. Han vil for eksempel at sønnen skal døpes alene, og giftes inn i den rikeste familien i bygda. Thord betaler presten under hvert besøk for at dette skal skje. Fortellingen ender med at bondens sønn dør og bonden skjønner at statusen han var så opptatt av før, ikke er like viktig lenger. Tords utvikling som menneske gjennom denne fortellingen sier mye om novellens tematikk og budskap, det skal vi se nærmere på nå.

Forfatter: Caroline Løvbakke

Først og fremst er den litterære epoken en viktig del for å forstå selve novellens utvikling. Da novellen ble utgitt i 1859 begynte man å gå fra det perfekte livet i nasjonalromantikken til å lære å sette problemer under debatt, i realismen. Denne novellen starter med at det meste høres tilsynelatende perfekt ut og vi leser om gårder, fjell og vakker natur. Under nasjonalromantikken var bøndene selve symbolet på norsk identitet og de nasjonalromantiske novellene handlet mye om personer som utviklet seg til bedre mennesker. Som sagt ender akkurat denne novellen ganske dramatisk og vi ser at det blir tatt opp problemer fra samfunnet for å skape debatt rundt dem, som jo er et av de største kjennetegnene i realismen. Vi kan derfor knytte «Faderen» til nettopp denne overgangen mellom det perfekte i nasjonalromantikken og det dramatiske i realismen- som også er en tydelig kontrast i novellen.

Det finnes flere temaer i novellen der mange er knyttet til realismens mange samfunnsproblemer. Et av de største er hvordan ulike hendelser i livet vårt påvirker livssynet vårt, og hva som virkelig er meningsfullt. Thord hadde et veldig spesielt livssyn. Alt han var opptatt av var status og makt, og ikke minst å vise den fram. Dette er for øvrig også er et stort tema i novellen. Det var svært viktig for ham at sønnen fikk det beste av alt, slik at han selv skulle se bra ut. Sønnen skulle blant annet giftes bort til den rikeste, vakreste jenta i bygda, mot hans egen vilje. Dette kan være et eksempel på en form for tvangsekteskap – enda et viktig samfunnsproblem og tema under realismen som tas opp i denne novellen. Vendepunktet for Thord var da han til slutt mistet sønnen sin og innser at det finnes viktigere verdier i livet enn penger. Livssynet hans endres totalt og han ender opp med å selge gården sin for å gi penger til de fattige.

Gud og kristendom er også både et viktig tema og symbol som kan oppdages dersom man leser gjennom linjene. Først og fremst heter jo novellen «Faderen» som jo kan kobles til Thord, men også til Gud som ofte blir kalt faderen. I tillegg finner novellen som oftest sted hos presten hvor vi lesere blir dratt gjennom tre av de viktigste sakramentene i kristendommen: Dåp, konfirmasjon og bryllup. I slutten av novellen dør sønnen på en båttur med faren, på vei for å «samtale om bryllupet». Ifølge novellen mister sønnen balansen, «slår ut med armene, gir et skrik og faller i vannet». Dette kan tolkes som at i det sønnen mister balansen, faller han som et kors ned i vannet. Korset er derfor et viktig symbol i novellen, fordi det kan knyttes til symbolet i kristendommen. Etter den dramatiske hendelsen på båten leter Thord etter sønnen sin i tre dager. På den tredje dagen finner bonden sønnen sin og bærer ham «opp over bakkene med ham til sin gård».  Ifølge kristen tro sto Jesus opp fra døden tredje dag, så igjen knyttes novellens gang til viktige momenter i kristendommen.

Et viktig begrep som etter min mening også er det største budskapet i novellen er hvordan Thord gjennomgår lidelsens høyskole. Med lidelsens høyskole menes det at man gjennom kamp og lidelse utvikler seg som menneske i «livets skole». Med andre ord handler det om konsekvensene av handlingene man gjør. Dette var noe Bjørnson ble svært opptatt av på omtrent samme tid som «Faderen» ble skrevet. I novellens tilfelle gikk det så langt at Thord måtte miste sin egen sønn for å lære seg at det fantes viktigere ting i livet enn status og makt. Det viser at til og med han, bygdas mektigste bonde, må lære seg de kristne verdiene -nestekjærlighet og ydmykhet. Ikke før han har gjort dette, kan han bli et godt menneske.

Som novelle følger «Faderen» de fleste sjangertrekkene. Den inneholder få personer og foregår på svært få steder. Fortellingen har også et klart og veldig viktig vendepunkt der sønnen plutselig dør, og Thord endrer livssynet sitt fullstendig. Et viktig virkemiddel og sjangertrekk brukt mye i denne novellen er hvordan man stadig må lese mellom linjene for å forstå mer av handlingen. For eksempel står det ikke ordrett hvor opptatt Thord er av status, man skjønner det derfor ikke før man tenker mer selvstendig over handlingene hans. I tillegg kan man undre over hvordan sønnen plutselig faller over bord i båten. De som virkelig går i dybden på teksten kan komme inn på tanken om at fallet kan ha vært planlagt fra sønnen sin side. Det virker som at Thord brukte sønnen sin for å demonstrere at han var den mektigste i bygda som en slags utnyttelse, da sønnens liv for det meste ble styrt av farens livssyn, ikke sitt eget. Teorien om at sønnens død var selvmord kan vi likevel ikke si med helt sikkerhet da vi aldri får noe informasjon om sønnens egne tanker.

I tillegg til symboler og å lese gjennom linjene, finnes det flere viktige virkemidler brukt i novellen. En av dem er kontraster. Utenom kontrasten mellom det «perfekte» og det «dramatiske» som allerede er nevnt, finnes det en annen tydelig kontrast i teksten. Det er mellom de tre første besøkene Thord hadde hos presten, og det siste. Under de tre første besøkene var Thord som sagt bare ute etter én ting, å få sønnen sin til å se bra ut, for å fremme seg selv. Under det siste besøket som også fungerer som en avslutning av novellen, er Thord mer ydmyk og forteller at han ønsker å selge gården sin og gi pengene til de fattige. Man ser helt klart her at personligheten til Thord har endret seg fullstendig, fordi han bryr seg om andre og ikke bare om seg selv. Et annet brukt virkemiddel er frampek. Før sønnens død sier Thord til presten: «Jeg har heller ingen sorger», dette kan være et hint om at han kommer til å få det.

Jeg tror Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Faderen» for å sette viktige problemer som tvangsekteskap, status og lidelsens høyskole under debatt. Den var aktuell under realismen, men det betyr ikke at den ikke fortsatt er svært aktuell i dag. Tvangsekteskap skjer fortsatt i mange land, og det er ikke noen stor hemmelighet at mange i de godt utviklede, moderne landene i dag er svært opptatt av status og ikke minst makt. Mange kan nok også føle at de er i samme posisjon som sønnen til Tord, som opplever et stort press fra foreldrene sine i tilfeller som skole, fritidsaktiviteter eller andre sammenhenger. Problemstillingen her er om arroganse og pengegaver, noe som fortsatt er en stor interesse i dag. Dette med familiestatus og tvangsekteskap er på god vei ut av samfunnet, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Jeg synes derfor at tekster som «Faderen» er viktigere enn noen gang, og kommer nok ikke til å dø ut med det første.

Les også: Hvordan skrive en novelle, hvordan analysere en novelle