Newtons lover

Newtons lover, eller Netwons bevegelseslover, er tre grunnleggende vitenskaplige lover som tar for seg hvordan masse beveger seg. Lovene ble formulert av Isaac Newton helt tilbake i 1687, og er som følger:

1. Alle legemer bevarer sin tilstand av ro eller jevn bevegelse i en rett linje, dersom det ikke blitt tvunget til å endre denne tilstand av krefter som blir påført.
2. Endringen av bevegelsen er alltid proporsjonal med den motiverende kraft som blir påført, og blir gjort i den rettlinjede retning i hvilken denne kraft blir påført.
3. Enhver virkning har alltid og tilsvarende en motvirkning, eller den gjensidige påvirkning av to legemer på hverandre er alltid lik, og motsatt rettet.

 
Kommenter nedenfor: