Loven om gravitasjon

Loven om gravitasjon, loven som omhandler tiltrekningen mellom masser i universet, er en av de grunnleggende lovene i fysikkfaget. Loven ble først definert av Isaac Newton, og den omhandler det vi kaller tyngdekraft/gravitasjonskraft.

Formelen

F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}\

Forklaring 

er gravitasjonskraften mellom to objekter. er gravitasjonskonstanten 6,7×10-11N×m²/kg². M1 og M2 er massen til de to objektene. R er avstanden mellom objektene.