Hvordan studere under korona?

Innledning
Den 12.mars stengte Erna Solberg, Bent Høie og regjeringen, i samråd med helsemyndighetene, ned landet. Dette fikk konsekvenser for oss alle, også skoleelever og studenter. Skolestart er nå like rundt hjørnet, noen er allerede i gang, og spesielt studentene ved landets utdanningsinstitusjoner kan vente seg en annerledes høst, med digital undervisning, Zoom- og Teamsmøter og kollokviegrupper på nett. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen gode råd til hvordan du best mulig kan studere i den spesielle tiden vi er.

Råd 1: Jobb jevnt!
Studielivet er fra før veldig fleksibelt, og en ny hverdag med nettstudier forsterket dette. Det gjør at det er lett å overtale seg selv til å ta igjen studiearbeid ved en senere anledning. Der og da kan dette virke som en god og behagelig løsning som frigir tid til andre aktiviteter, men et godt råd er å jobbe jevnt og trutt med skolearbeidet. Gjennom å jobbe litt med oppgaver og pensum hver dag, eller i hvert fall flere dager i uka, vil du prosessere lærestoffet på en annen måte enn hvis du tar alt i et skippertak like før eksamen. På samme måte som musklene vokser og blir sterkere når vi sover, “fordøyer” hjernen den nye informasjonen du har tilegnet deg gjennom dagen. Det er derfor mer hensiktsmessig med jevnlige, men litt kortere arbeidsøkter.

Råd 2: Jobb sammen med noen!
Ifølge Lev Vygotskij, den anerkjente hviterussiske psykologen, skjer læring best i samspill med andre. Hans tanker er i dag samlet i  en av læringsteoriene lærerstudenter lærer om i utdanningen; sosiokulturell læringsteori. Den sier blant annet at det er gjennom språket og ved å kommunisere med andre at hjernen tilegner seg og organiserer ny informasjon og kunnskap. Begrepet medierende hjelper er også et viktig begrep i sosiokulturell læringsteori. Den forteller oss at vi bare kan utvikle oss til et visst nivå alene, mens vi i samspill med andre kan lære enda mer. Derfor er råd nummer to å jobbe sammen med enten en eller flere andre medstudenter, i såkalte kollokviegrupper. Disse kan arrangeres over for eksempel Zoom eller Teams, men det beste er nok om man fysisk møtes. I en kollokviegruppe kan man ta igjen for noe av det man mister, i og med at en del “vanlige” forelesninger dette skoleåret nok utgår.

Råd 3: Organiser kunnskapen din
En lærer jeg hadde på ungdomsskolen sa alltid at “for å ha innsikt, må man først ha oversikt”. Med det mente han at man først må skaffe seg en oversikt over hva man kan fra før, og hva man skal lære. På den måten er det også enklere å vite hvordan man best mulig kan tilegne seg den nye informasjonen. En fin måte å skaffe seg en oversikt over pensum, er å lage et tankekart. Dette kan gjøres på ark, men det finnes også digitale ressurser du kan bruke, for eksempel https://canva.com

Ved å lage et tankekart i begynnelsen av semesteret over hva du kan, kan du enkelt fylle inn ny kunnskap utover semesteret. Det kan være både spennende og motiverende å se forskjellen på tankekartet ved begynnelse og slutt av semesteret.

Råd 4: Bruk teknologien
Noe positivt som kom ut av nedstengingen av landet vårt, var løftet vi fikk når det gjelder digital kompetanse. Over natta ble arbeidstakere, skoleelever og studenter i hele landet tvunget til å sette seg inn i en ny verden. Når høgskoler og universiteter nå legger opp til mer nettbaserte studieformer enn tidligere, blir det viktig å utnytte mulighetene som åpner seg som følge av dette. Kanskje kan denne perioden gjøre deg bedre på Office-programmene? Kanskje finner du nye nettressurser som gjør det enklere å ta notater? Det viktige er å være åpen for at det finnes ressurser du kanskje ikke er klar over, i det digitale.

Råd 5: Nyt studentlivet
Selv i en annerledes studiehverdag er det viktig å nyte denne tiden. Studietiden skjer bare en gang i livet, og dette er tiden for nye opplevelser, erfaringer og vennskap. Det er mulig å være en seriøs og dyktig student, samtidig som du tar del i sosiale aktiviteter som byr seg, og det er viktig å av og til ta et avbrekk fra lesing, pugging og oppgaveløsing.

Skrevet av

Jonas Tømmerdal Frøner

Skribent og tekstforfatter med erfaringen innen skriving av CV/søknad, pedagogiske artikler og tekster til markedsføring. Utdannet adjunkt og masterstudent i pedagogikk.