Hvordan virker en varmepumpe

Hvordan virker en varmepumpe?

Kjølemedie er en fellesbetegnelse for gassen og væsken i varmepumpen. Dette er en fellesbetegnelse som alltid skal brukes.
En 
varmepumpe flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet med sted med lavere temperatur, en prosess som kalles varmepumping.
Det vi skal konsentrere oss om nå er varmepumpen du sikkert har i hjemmet ditt.


Varme er energi som blir transportert naturlig fra et sted med høy temperatur, til et sted med lavere temperatur.
Tre viktige prinsipper:
1. En væske som fordamper, tar opp energi fra omgivelsene.
2. Når trykket i en gass øker, stiger temperaturen i gassen.
3. En gass som går over til væske, gir fra seg energi til omgivelsene. 

Fordampningsdelen
I fordampningsdelen er det et lukket rørsystem som inneholder et kjølemedie. Denne væsken har et kokepunkt som er lavere en temperaturen i omgivelsene.

Energien som tas opp fra utsiden, lagres i kjølemdiegassen. I fordampningsdelen er trykket lavt, og temperaturen i kjølemediet kan for eksempel være -5 til 5 grader. Det avhenger av temperaturen i omgivelsene. Når kjølemedie går over til kondensatoren og blir omgjort til væske, krever dette mye energi som varmer opp gassen, dette skjer i kompressoren.

Kompressoren
Kompressoren er motoren i varmepumpen. Her blir kjølemedie (dampen) fra fordampningsdelen pumpet gjennom et rørsystem.

Fordampningsdelen i en varmepumpe. Foto: ndla

Når dampen/kjølemedie går gjennom rørsystemet, blir den presset sammen slik at trykket øker. Da vil også temperaturen øke i dampen. Dette skjer fordi trykk og temperatur er avhengige av størrelser.

Kondensatoren
I kondensatoren i huset, har kjølemedie nå betydelig høyere temperatur en omgivelsene rundt rørene. Kjølemedie/gassen kommer inn i kondensatoren. Her er rørsystemet formet i sløyfer, for å få mest mulig effekt.  Kjølemediegassen inne i kondensatoren (som er inne i huset) vil nå begynne å kondensere til væske, og det blir frigitt energi i form av varme til omgivelsene inne i huset. For eksempel inneluft.

Kondensatoren i en varmepumpe. Foto: ndla

Det foregår altså en faseovergang fra gass til væske.
Temperaturen i kjølemediegassen synker etterhvert som gassen kondenserer (blir omgjort
til væske). En ventil i slutten av kondensatoren sørger for at trykket synker når kjølemedie beveger seg gjennom kondensatoren, og utover mot fordampningsdelen. Deretter starter det hele om igjen.