Hvordan skrive en forsøksrapport

Hvordan skrive en forsøksrapport?

Etter at du har gjort et forsøk i biologi eller naturfag, skal du skrive en rapport. En forsøksrapport skal inneholde alt det nødvendige slik at en person kan forstå forsøket og gjenskape forsøket ut ifra rapporten din. En person skal også forstå hvilke konklusjoner som ble trukket, basert på opplysningene i forsøksrapporten.

 1. Navn, klasse og dato. Skriv både ditt eget navn, og eventuelt også de som sammarbeidet med deg.
 2. Overskrift. Gjerne tittelen på forsøket ditt.
 3. Hensikt. Skriv ned hensikten med forsøket ditt.
 4. Bakgrunnsteori. Ta med teoristoff som er relevant for forsøket som gjør at man forstår det.
 5. Hypotese. Hvilken kvalifisert gjetning vil du gjøre når det gjelder resultatet av forsøket?
 6. Utstyr. Lag en liste over utstyr og kjemikaler som ble brukt.
 7. Metode. Beskriv alt som ble gjort. Gjerne kronologisk, og så detaljert som overhode mulig.
 8. Resultater og observasjoner. Beskriv det du så, hørte, luktet og følte. Hvis du gjennomførte målinger, må du gjøre rede for disse. Hvis det er mulig, bør disse målingene inn i en tabell og framstilles som en graf. Lag tegninger av observasjoner i mikroskop eller lupe, eller ta fotografier. Alle tabeller eller figurer bør ha figurnummer og tilhørende forklarende tekst. Du bør også ta med reaksjonsligninger for kjemiske reaksjoner. Dessuten skriver du ned eventuelle utregninger du måtte gjøre under dette punktet.
 9. Drøfting og feilkilder. Drøftingen er kanskje den viktigste delen i rapporten din. Her ser du kritisk på resultatene dine, og vurderer om man kan stole på dem. Du skal ta med drøftinger og forklaringer på det du har målt og observert. Beskriv alle mulige feilkilder, og diskuter hva du kunne gjort annerledes for å unngå dem.
 10. Konklusjon. Her skal du konkludere basert på fakta. Ta utgangspunkt i det du har skrevet om i hensikt og hypotese.
 11. Kilder. Oppgi alle kilder du brukte.

Anbefalt verktøy: rapportgenerator for natufag og biologi (ekstern lenke)
Se et eksempel på en forsøksrapport her.