Hvordan regne prosent?

Forfatter: Aksa Imran 

Prosent er en vesentlig del av matematikken. Når vi regner prosent bruker vi en felles formel for å regne på endring, prosentverdi eller opprinnelig verdi, avhengig av hvilke opplysninger vi har fra før, og hva som blir etterspurt. Vekstfaktor er en prosentvis endring hvor vi ser på økning eller nedgang av en verdi.

Prosent betyr hundredel. Symbolet for prosent er %. 1 % er en hundredel av en gitt mengde (referanseverdi). Den gitte mengden tilsvarer 100 %. Et eksempel kan være en pizza som er delt i 8 pizzastykker. Hele pizzaen tilsvarer 100 %, mens ett pizzastykke tilsvarer 1/8 * 100% = 12,5 %.

Brøk og desimaltall kan omgjøres til prosent ved å multiplisere med 100%.

For å regne med prosent omgjør vi fra prosentverdi til prosentfaktor.

I andre tilfeller har vi prosentfaktoren, og vi ønsker å finne prosentverdien.

Når prosentverdien er ukjent bruker vi denne formelen: Prosentverdi = prosentfaktor * 100 %. Et eksempel kan være å finne prosentverdien til prosentfaktoren 0,25. Prosentverdi = prosentfaktor * 100 % = 0,25 * 100 % = 25 %. Det betyr at prosentverdien er 25 %.

Prosenter vil som oftest angis i intervaller fra 0% til 100%. Det finnes tilfeller hvor vi ser på prosenter utenfor dette intervallet. Et eksempel på prosent mindre enn 0% er; -50% av den gitte mengden 60 som gir verdien -30. Et eksempel på prosent større enn 100% er; 200% av den gitte mengden 60 som gir verdien 120.

Når vi utfører prosentregning ønsker vi å finne en verdi for endring, prosentverdi eller opprinnelig verdi.

Vekstfaktor brukes for å beregne startverdi eller sluttverdi. Startverdi er den gitte mengden (referanseverdien) før prosentvis endring. Når startverdi er ukjent bruker vi denne formelen; Startverdi = Sluttverdi delt på vekstfaktor. Sluttverdi er den verdien vi får etter at vi har tatt hensyn til prosentvis endring. Når sluttverdi er ukjent bruker vi denne formelen; Sluttverdi = startverdi * vekstfaktor.

Et eksempel på prosentvis økning kan være at verdien av en antikklokke øker med 20 %. Vi ønsker å beregne startverdien. Det vil være en økning på 20 % tatt fra en referanseverdi. Dersom startverdien er 1500 kr, vil antikklokkens sluttverdi bli 1800 kr.

Et eksempel på prosentvis nedgang kan være at verdifallet på en bil er 5 %. Vi ønsker å beregne startverdien. Det vil være en nedgang på 5 % tatt fra en referanseverdi. Dersom sluttverdien er 332.500 kr, vil bilens startverdi bli 350.000 kr.