Hvordan oppstår jordskjelv

Hvordan oppstår jordskjelvet?

Jordskjelv er et av de farligste naturfenomene vi har på jorden. Det er ikke skjelvet i seg selv som dreper, men følgene slik som jordskred, bygningskollaps og tsunamier.

Jordskjelvet i Haiti.
Jordskjelvet i Haiti.

Jordskorpa beveger seg

Hovedgrunnen til at vi har jordskjelv, finner vi ved jordskorpene. Kartet over verden er i stadig forandring på grunn av at jordskorpene som vi bor på, beveger seg stadig. I vårt perspektiv skjer forandringene sakte, men ser du det i et perspektiv på milliarder av år, er det snakk om store forflyttinger!

Jordskjelv oppstår når to spenningen i jordskorpen avløses. De forekommer primært i tektonisk aktive soner, hvor platene som utgjør jordskorpen grenser mot hverandre. Jordskjelv oppstår når kraften som trekker to deler av skorpen forbi hverandre, overstiger trykket som presser dem inn mot hverandre. Plutselig beveger de to enorme blokkene seg sammen mot hverandre og utløser jordskjelvet.

Se illustrasjon av jordskjelvet under: