Hvordan holde en god presentasjon

Hvordan holde en god presentasjon:

Mange vil nok kjenne ubehag når man skal snakke for en større folkemengde eller holde en presentasjon. Frykten for å mislykkes, glemme hva man skal si og vise nervøsitet kan gjøre det å holde en presentasjon til rene marerittet. NSAC (National Social Anxiety Center), i samarbeid med  The National Institute of Mental Health, henviser til så mye som 73% av verdens befolkning vil oppleve angst og nervøsitet ved offentlig taling og presentasjoner. Selv om mange kvier seg for å snakke foran en forsamling, er det vanskelig å unngå, da det er hyppig brukt i skole, universiteter, som eksamensform, i jobbsammenheng og lignende. Derfor finnes det grep man kan ta for å takle disse situasjonene bedre.

Før presentasjonen:

  • Det er avgjørende å kunne det du skal snakke om godt ved en presentasjon. Det vil ha en negativ innvirkning ved kopiering eller bruk av andres presentasjoner. Legg heller mer arbeid i å lage selve presentasjonen, da sitter innholdet mye lettere og segmentene kommer mye mer naturlig for deg. Vær også nøye med kildekritikk.
  • Et tips fra ansatte ved Universitetet i Oslo er å reflektere over hva du vil formidle og hvem som er målgruppen for presentasjonen. Det kan være gunstig å være så presis som mulig og gjerne fortell ut ifra stikkord. Dersom man har skrevet et manus, kan man bli for fokusert på å gjenta manuset ordrett. Dersom man da er uheldig og detter ut av det, blir man ofte mye mer stresset og det kan ta lenger tid å hente seg inn igjen. Det er også viktig å øve godt på presentasjonen. Det trekker ned kvaliteten på foredraget dersom man leser rett av notater, så det lønner seg alltid å øve slik at du kan løsrive deg fra stikkord og få mer kontakt med publikum.
  • Det kan også lønne seg å øve på å holde presentasjonen for andre på forkant. Det kan for eksempel være familie, venner eller deg selv. På den måten blir man trygg på hvordan man skal ordlegge seg, og eventuelt hente seg inn igjen dersom man glemmer ting under presentasjonen.

Under presentasjonen:

  • De ansatte i UiO mener også at det er viktig å ha et våkent kroppsspråk og at det er betydningsfullt å snakke rolig og høyt nok. Unngå å stå med hendene i lommene eller gjemme seg bak en talerstol eller lignende. Gesteller gjerne for å få frem budskapet ditt, få øyekontakt med tilskuerne og vis engasjement. Det er viktig å være tilstede under presentasjonen.
  • Dersom man blir nervøs, kan det være lurt å ta seg en ekstra pust i bakken. Det er mye bedre å ta pauser innimellom, enn at man raser igjennom presentasjonen.

Selv om det kan være ubehagelig og skummelt, er det viktig at man øver på å holde presentasjon i skolen. Den kunnskapen man får av å utfordre seg selv, vil komme til nytte og man blir tryggere og tryggere jo mer man øver. Til syvende og sist, så er det helt normalt å være nervøs i slike situasjoner, og det er mulig å trene seg på å bli mindre nervøs med hjelp av tipsene ovenfor. Mest sannsynlig, vil man takle det enda bedre neste gang, og det vil være litt mindre skummelt neste gang man skal holde en presentasjon.

Skrevet av

Emilie Carlsen

Studerer sosialt arbeid ved Universitet i Agder. Jobber ved siden av studiene som forfatter på Studieweb.no. Har du noen spørsmål angående artiklene skrevet av meg, kan du kommentere nedenfor, eller send meg en mail til ecarlsen33@gmail.com