hvordan bli personskadeadvokat

Hvordan bli personskadeadvokat

Karriere som personskadeadvokat

Personskadeerstatning er en spennende vei innen jussen. Rettsområdet ligger i grenseland mellom juss, medisin og økonomi.

Det er et stort behov for rettshjelp i et relativt kronglete regelverk. Spesielt personer med psykiske skader kan trenge hjelp på veien mot en rettmessig erstatning.

Personer som søker erstatning i slike saker vil samtidig ofte ha krav på dekning av advokatutgifter. Mange forsikringer dekker advokatbistand, og det kan søkes om dette når erstatningskravet skal behandles av Kontoret for voldsoffererstatning eller Norsk pasientskadeerstatning.

Hva du kan jobbe med som personskadeadvokat

De som har blitt påført en skade vil ha et krav på erstatning fra den ansvarlige. Kravet rettes i mange tilfeller mot forsikringsselskapet eller Kontoret for voldsoffererstatning. Som erstatningsadvokat så bistår du disse med å forhandle med forsikringsselskaper eller fremme søknader opp mot offentlige erstatningsmyndigheter.

Det er verdt å nevne at psykiske skader er likestilt med fysiske skader i denne sammenheng. Dersom du blir ufør etter å ha blitt påført et posttraumatisk stressyndrom (PTSD) kan du kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste resten av yrkeslivet.

Saksområdene du vil jobbe med er i hovedsak:

  • Voldsoffererstatning
  • Yrkesskader
  • Trafikkskader
  • Pasientskader

I tillegg jobber mange personskadeadvokater samtidig som oppnevnte bistandsadvokater i straffesaker.

For deg som har gode empatiske evner i tillegg til interesse for juridisk teori kan dette være noe i nærheten av drømmejobben!

Hvordan utdanne seg som personskadeadvokat

Du startet selvfølgelig med å søke deg inn på rettsstudiet. De store universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har opptak hvert år. Det er også mulig å ta de innledende emnene på høyskoler rundt omkring i landet. Sjekk mulighetene i ditt nærområde.

Du stifter kjennskap med erstatningsretten det første året på studiet. Dersom du føler dette kan være for deg, bør du allerede da sikte deg inn på å jobbe med personskader. Nyttige valgfrie emner du kan ta i tillegg til erstatningsrett er helserett, forsikringsrett og trygderett.

Når du nærmer deg slutten av masterstudiet bør du skrive en mastergradsavhandling knyttet til personskadeerstatninger. Det er veiledere på universitetene som kan hjelpe deg med å finne et passende emne.

Det er også svært nyttig med relevant praksis samtidig som du studerer. Det er flere advokatfirmaer med spesialisering på personskader som bruker studenter som ekstrahjelp.

Det er også studentrettshjelpstiltak tilknyttet universitetene som lar studentene få god innsikt i hvordan arbeidslivet til en advokat vil arte seg. Det kan komme til nytte når du senere skal søke jobb som personskadeadvokat.

Veien mot advokatbevilling

Du får ikke bevilling som personskadeadvokat sammen med eksamenspapirene fra jusstudiet, men du er på god vei.

Bevillingen krever at du først gjennomfører to år som advokatfullmektig. Det er viktig at du får anledning til å prosedere i retten i løpet av fullmektigperioden.

Med et eget advokatkurs i tillegg, vil du ha det du trenger for å søke om advokatbevilling.

Karrieremulighetene for personskadeadvokater

En spissing av dine juridiske ferdigheter akkurat mot personskader vil gi et rikt utbud av jobbmuligheter i både advokatselskaper, innenfor offentlig forvaltning og ikke minst i forsikringsselskapene.

Lønnsnivået for advokater må også kunne kalles tilfredsstillende. I henhold til en undersøkelse fra Advokatforeningen ligger snittlønnen på over en million kroner i året.

Artikkelen inneholder sponsede linker

Skrevet av

Eirik Teigstad

Advokat og daglig leder av Teigstad advokatfirma.