Hva er sosialisering

Hva er sosialisering?

Vi blir født inn i et samfunn. På den ene siden kommer vi til en familie bestående av nære relasjoner. På den andre siden blir de fleste av oss født på en institusjon, et sykehus. Vi kommer inn i offentlige registre og arkiver, og etter dette blir vi fulgt tett opp av offentlige institusjoner. Denne sammenhengen gir rammene rundt den innlæringsprosessen som vi må gjennomgå for å bli et sosialt vesen og samfunnsmedlem.

Sosialiseringa skjer allerede i barnehagen. Foto: NDLA

Gjennom sosialisering lærer menneskene å fungere i et samfunn og får kjennskap til de regler og verdier som det forventes at man skal følge. Sosialisering er dermed den prosessen som gjør at vi tar til oss dette, fra vi blir født til vi dør.

Barn møtes med forventninger til hvordan de skal oppføre seg. Disse forventningene gjentar seg, og slik lærer barnet hvilke regler eller normer som gjelder. Hovedmålet med sosialiseringen er at de enkelte menneskene skal kunne skille mellom godt og ondt, og rett og galt.

Sosialiseringen starter altså med en gang man blir født. Og varer til man dør. Den går ut på å lære normer og verdier som er viktige for seg selv og andre, slik at vi kan blir gode samfunnsborgere og slik at vi kan omgås med hverandre uten problemer.