Hva er sanksjoner

 

Hva er sanksjoner?
I forbindelse med sosalisering blir det ofte brukt straff og/eller belønning etter noe en person har gjort.
Hvis en person gjør noe bra, for eksempel å vise en gammel dame over veien, blir det gitt ros. Dette er en positiv sanksjon.
Når en elev ikke gjør oppgavene på skolen, får han anmerkning av lærer. Dette er en negativ sanksjon.
Sanksjoner er altså reaksjoner på atferd eller holdninger. De kan både være positive og negative.

formell sanksjon
Bildet illustrerer en formell sanksjon

Brudd på en norm kan bli møtt med negative sanksjoner. Hensikten med positive sanksjoner er å forsterke ønsket adferd, mens hensikten med negative sanksjoner er å korrigere uønsket atferd.

Formelle og uformelle sanksjoner
Formelle sanksjoner bli gitt av dem som har formell myndighet. For eksempel kan domstolene dømme kriminelle til fengselsstraff.
Uformelle sanksjoner er reaksjoner fra blant annet foreldre eller venner, som for eksempel skryt eller avvisning.

Sanksjoner preger nyhetsbilde
Sanksjoner blir ofte brukt mot forskjellige land i dag for å korrigere uønsket atferd. Etter at Russland annekterte Krim, ble det satt inn mange sanksjoner fra FN og deriblant Norge. Er dette formelle eller uformelle sanksjoner? Les mer om saken her.

Del artikkelenShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone
Les hvordan man referer til Studieweb.no som kilde her.

-