Hva er normer

Hva er normer?

Normer er regler og forventninger på hvordan du skal oppføre deg i samfunnet. Det er et sett med forventninger om hva som er rett og galt i en situasjon, sett fra samfunnets perspektiv.

Norges lover er formelle normer. Foto: ndla.no

Vi kan dele normene våre inn i formelle og uformelle normer.

Formelle normer er nedskrevne lover, det kan være norges lover, eller skolereglemanget. Uformelle normer er uskrevne regler. Det kan være alt fra reis deg for en gravid dame på bussen, til ikke gå med lue inne. Uformelle normer varierer fra miljø til miljø og kulturer.