Hva er genmodifisering?

Hva er genmodifisering?

Genmodifiserte organismer, gjerne forkortet GMO, har fått satt inn fremmede gener for at de skal få andre egenskaper, eller de har fått gjernet gener for å slippe uønskede egenskaper.

Genmodifisert_mat-620x394
Hva gjør du den dagen du må velge mellom genmodifiserte tomater?

Genmodifiserte mikroorganismer som bakterier og gjærceller dyrkes i stor målestokk. Hormoner, råmatriale til vaksiner, enzymer og antistoffer kan i dag produseres av bakterier og gjærceller ved hjelp av genmodifisering.

Også større organismer som planter og dyr blir genmodifisert for å få fram ønskede egenskaper. Når genmodifiserte organismer først er utviklet, benyttes tradisjonell avl til å utvikle dem videre. Vi kan si at genmodifisering utvider det repertoaret ved genetiske egenskaper og varianter avlen har å spille på.

Genmodifisering i Norge
Genmodifisering er svært lite utspilt i Norge enda, hittil har ingen genmodifiserte produkter blitt godkjent som matvare eller som ingrediens i matvarer. Norge importerer imidlertid mat fra land som har godkjent bruk av genmodifiserte matvarer. Det er derfor stor sannsynlighet for at de kan havne i butikkhyllene. Den enkelte forbruker har rett til å velge om han eller hun vil kjøpe og spise genmodifisert mat.