Hva er frontnedbør?

Hvordan oppstår frontnedbør?

Dersom meterologen på tv sier at en frontsystem er på vei inn mot landsdelen du bor i, er det dårlige utsikter for å få pent vær. Hva er front, og hvorfor dannes det nedbør i forbindelse med dem?

En front er en kollisjonssone der kjølig luft, møter varm luft. I polarfronter er det polare luftmasser som møter varme subtropiske luftmasser. Et frontsystem består ofte av en varmfront med en etterfølgende kaldfront.

Varmfront
I varmfronten er det varmlufta som presser seg fram og stiger til værs over den kjøligere lufta langs bakken. Varmlufta avkjøles i høyden, og vi får dermed kondensasjonen til skyer og nedbør. De karakteristiske fjærskyene er et tidlig varsel om at nedbør er på vei. Se bilde under.
Skjermbilde 2015-02-05 kl. 13.26.29

Kaldfront.
I kaldfronten er det kaldlufta som er på offensiven, og skyver varmlufta foran seg og løfter den opp. Vi får kondensasjon og nedbør. Se bilde under.
Skjermbilde 2015-02-05 kl. 13.26.37

Hvis varmfronten er langstrakt kan det gi langvarig nedbør. Nedbørsområde kan strekke seg hele 100-300 km. Men hvis kaldfronten er brattere enn varmfronten, blir nedbøret gjerne mer intens og ikke så langvarig.