Hva er et etisk dilemma?

Et etisk dilemma er en situasjon der tvilen og usikkerheten dominerer, og man ikke har et konkret fasitsvar på hva som er det riktige.

Hva er etikk?
For å forstå hva et etisk dilemma kan være, er det greit å ha bakgrunnskunnskapen om etikk på plass først. Etikk er kort forklart læren om hva som er rett og galt.

Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv. Hvis taushetsplikten skal brytes, må andre etiske hensyn veie tyngre enn taushetsplikten ( for eksempel akutt helsehjelp).

Eksempler på etiske dilemmaer

  • Du jobber på sykehus, og pasienten din har ikke sykdomsinnsikt. Du mener det er nødvendig til å bruke tvang i behandlingen, men pasienten nekter. Hva gjør du?
  • Du jobber i en omsorgsbolig, der en bruker forteller at vedkommende har stjålet en liten sum fra en butikk. Brukeren er fortvilet, og sier at hvis det blir videreformidlet, ønsker brukeren ikke kontakt med deg framover. Du er klar over hva loven sier, men er redd for at varslingsansvaret hemmer videre terapeutisk arbeid. Hva gjør du?
  • En god venn stjeler fra en butikk, noe du får med deg. Du har lyst til å gi beskjed til de som jobber i butikken, men du vet også at du mister vennskapet til vennen din. Hva gjør du?