Hva er et atom

 

Et atom er byggesteiene i alle de kjemiske stoffene vi har. Atomene har en kjerne som består av protoner, nøytroner og elektroner. Disse beveger seg rundt i kjernen. Atomene er bygget opp av protoner, som forkortes til p+, nøytroner som forkortes til n, og elektroner som forkortes til e-. Elektronet er en elementærpartikkel, fordi det ikke kan brytes ned i mindre deler. Protoner og nøytroner kan deles opp i mindre enheter som kalles kvarker. Kvarkene er elementærpartikler. Alt vi har består av atomer, og de er så små at du ikke kan se dem.

Et atom. Foto: answers.com

Proton er postitivt ladde partikkler som danner kjernen i hydrogenatomet og som
sammen med nøytronet, bygger opp alle atomkjerner.
Elektron: ett elektron er en partikkel med negativ elektrisk ladning.
Nukleon:  er en fellesbetegnelse på nøytron og proton. Atomkjernen er bygd opp av disse.
Elektronskall: ett elektronskall er utenpå atomene. De består av elektroner som går i akse rundt atomene med høy fart.
Grunnstoff: er byggeklossene for all masse. Et bestemt grunnstoff er satt sammen av bare én type atom.
Atonnummer: viser hvor mange protoner det er i kjernen.
Edelgass: er en gass som ikke reagerer med andre stoffer, fordi den har en stabil elektron fordeling.
Oktettreglen: det ytterste skallet skal ikke ha mere enn 8 elektroner.
Elektronparbinding: binding mellom «ikke-metaller». Atomer kan ha opptil tre bindinger.
Ionebinding: kjemisk binding med ioner.
Reduksjon: atomer tar opp ett eller flere elektroner, og blir negativt ladet på grunn av forholdet mellom elektronene og kjernepartiklenene.
Oksidasjon: når atomer gir fra seg ett eller flere elektroner, og blir positivt ladet på grunn av forholdet mellom elektroner og kjernepartikler.