Hva er elektrolyse

Hva er elektrolyse?
Elektrolyse er redoksreaksjoner hvor vi tilfører elektrisk energi for å danne grunnstoffer i nøytral form. Elektrolyse brukes til å framstille metaller av ioner.
For å forklare dette på en best mulig måte, tar vi utgangspunkt i elektrolyse av kobberklorid.

Redoksreaksjon er dannet av ordene reduksjon, og oksidasjon. Når et atom tar opp ett eller flere elektroner, sier vi at det blir redusert. Når det et atom gir fra seg elektroner sier vi det blir oksidert.
En reaksjon der det foregår en reduskjon og en oksidasjon, kaller vi en redoksreaksjon.

Fordi motsatte ladninger tiltrekker hverandre, blir positive ioner trukket til den negative elektroden. De negative ionene blir trukket til den positive elektroden. Begge typer ioner beveger seg gjennom væsken, og det er nettopp det som er elektrisk strøm i saltvann. Og strømmen kan gå så lenge det finnes ioner i løsningen. En væske som leder elektrisk strøm på denne måten, kaller vi en elektrolytt. Elektronene blir ført videre inn i ledningen som vist på bildet. Og elektroner gjennom en ledning er strøm.

Demoforsøk: vil saltvann lede strøm? (ndla)