Hva er demokrati

 
Solberg-regjeringen i 2013. Foto: regjeringen.no

Det finnes mange definisjoner på ordet demokrati, det mest riktige og mest brukt er folkestyre.

For et land skal være demokratisk, er det noen punkter som er nødt til å bli fulgt:

    • Allmenn stemmerett
    • Rettssikkerhet
    • Organisasjons- og ytringsfrihet
    • Fri partidannelse

Et samfunn uten for store økonomiske og sosiale ulikheter blir sett på som en forutsetning for et demokrati.

Del artikkelenShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone
Les hvordan man referer til Studieweb.no som kilde her.

-