Hva er demokrati

Solberg-regjeringen i 2013. Foto: regjeringen.no

Det finnes mange definisjoner på ordet demokrati, det mest riktige og mest brukt er folkestyre.

For et land skal være demokratisk, er det noen punkter som er nødt til å bli fulgt:

    • Allmenn stemmerett
    • Rettssikkerhet
    • Organisasjons- og ytringsfrihet
    • Fri partidannelse

Et samfunn uten for store økonomiske og sosiale ulikheter blir sett på som en forutsetning for et demokrati.

 
Kommenter nedenfor: