Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er at vi overleverer det samme ressursgrunnlaget som vi selv mottok til vår neste generasjon.

For å opprettholde bærekraftig utvikling krever det at landene har en ressursutnytting som baserer seg på bruk og ikke overforbruk av de fornybare ressursene.

Fornybare ressurser er viktig for å opprettholde bærekraftig utvikling. Foto: ntnu.

For at land skal klare å opprettholde dette, må de øke gjennvinning av lagerressurser og reduserer i-landenes energiforbruk. Det er også vikig å verne truede plante- og dyrearter.

Hva kan jeg gjøre for å opprettholde bærekraftig utvikling?
Ting som vi kan gjøre personlig for å opprettholde bærekraftig utvikling er for eksempel å benytte oss av kollektiv trafikk. Sortere søppel til gjenvinning, være bevisst på vårt forbruk og ikke bidra til et bruk og kast samfunn.

Et bruk og kast samfunn er når vi kjøper nye ting, isteden for å gjenvinne, eller gi videre til andre. Er det egentlig nødvendig for en person å ha flere en ny mobil hvert andre år, eller kjøpe nye klær hele tiden?

Bærekraftig utvikling – et politisk spørsmål (oppgave)
Alle partier på Stortinget er enige om at bærekraftig utvikling er viktig for oss jordboere, men de kan likevel være uenige i klimaspørsmålet. Venstre, SV og Miljøpartiet er partier som er kjent for sin miljøvennlige profil. Hva mener de om bærekraftig utvikling – som skiller de fra andre partier på Stortinget? Et godt utgangspunkt kan være politikken de fører eller ønsker å føre på petroleumsvirksomheten.

Bærekraftig utvikling er også et økonomisk spørsmål. I verden i dag er det et økende gap mellom fattige og rike. Størstedelen av verdens befolkning bor i fattige land, mens det er mennesker i rike land som bruker mesteparten av ressursene. Hvis alle mennesker på jorden skulle hatt samme forbruk som mennesker i USA måtte vi for eksempel hatt 4,4 jordkloder. Dette er så klart ikke bærekraftig. Spørsmålet framover blir dermed hvordan vi kan få slutt på fattigdom i utviklingsland og kutte ned på vårt forbruk samtidig.

Utrykket bærekraftig utvikling ble opprettet av FN i 1983 av Gro Harlem Brundtland sin kommisjon. Gjerne kalt brundtlandkommisjonen. Les mer om det her.