Arbeidsrett og likestilling

Hva handler arbeidsrett og likestilling om?
Beskyttelsesanordningen i Norge har lange tradisjoner. Med denne lovgivningen mener vi lover som har som hovedformål å verne arbeiderne. Disse lovene finner vi i arbeidsmiljøloven (aml) fra 1. januar 2006. Dette er på mange måter en videreformidling av arbeidsmiljøloven fra 1977, men denne loven beskytter også ytringsfriheten.
Arbeidsmiljølovens formål finner vi i Aml. §1-1:

Jobber du i butikk har du flere rettigheter som arbeidstaker.
  • Sikre full trygghet mot skader og sykdom
  • Sikre trygge og gode ansettelsesforhold
  • Sikre et godt arbeidsmiljø

I tillegg skal loven også ivareta likebehandling, og legge til rette for tilpasninger i tråd med den enkeltes forutsetninger og livssituasjon.
Når vi skal jobbe med arbeidsretten er vi innom noen sentrale emner:
Vilkår for oppsigelse og avskjed
Regler for ansettelse
Regler om likebehandling
Rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker

Trykk videre på det emne du ønsker å lese mer om.