Globalisering

Hva er globalisering?

globalisering
Framtiden?

Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Utviklingen skjer på ulike områder, økonomi, kultur, politikk, teknologi og miljø. Globalisering bringer verden nærmere gjennom handel av varer og tjenester, informasjon, kunnskap og kultur. Globalisering kan påvirke alle deler av samfunnet, det kan ha både positive og negative sider for verdenssamfunnet i dag. Globalisering gjør at vi blir tett sammen og mer avhengige av hverandre. Globaliseringen gjør også at vi sitter hjemme i Norge og kommuniserer med andre i USA, og kjøper bananer fra Equador til Norge. Globalisering har også gjort det mulig å lære seg salsa, spise taco og kebab og ikke minst reise til omtrent alle tenkelige sterke i verden. Starbucks’ kaffebar har til og med sneket seg inn i den forbudte by i Kina!

Hvilke konsekvenser medfører globaliseringen for verdenssamfunnet?

Svar: Globalisering har både positive og negative sider.
De positive sidene kan være:

 • Utdanning: Det vil si at antallet på norske studenter i utlandet har de siste årene ligget på rundt 20000. Og nesten like mange utenlandske studenter kommer til Norge for å skaffe seg utdanning.
 • Kultur: Kultur er de verdier, kunnskaper og ferdigheter som overføres fra generasjon til generasjon, ofte i noe forandret form. Takket være globalisering vet vi i dag mye mer om kultur enn det vi gjorde før. Vi får et åpent syn på andre kulturer og tradisjoner, og vi har fått mange spennende innslag i vår egen kultur. Blant annet nye matretter, dansestiler, musikk og språk. Coca-Cola og McDonald’s er ofte tatt som eksempel på en kulturell globalisering.
 • Teknologi: På denne tiden ble også nyere teknologi og kommunikasjonsmidler tatt i bruk, noe som ga mennesker enklere tilgang til hverandre. Dette inkluderte satellitt-TV, telefon, smarte mobiltelefoner og bruk av Internett. I dag er vi koblet sammen ved hjelp av ett museklikk. På Internett kan vi rask finne informasjon om hva enn vi måtte ønske. I tillegg til dette kan vi også kommunisere gjennom e-post, sosiale nettverk slik som; Facebook, chatteprogram og Skype. Slik får vi kunnskap om forskjellige kulturer og danner felleskap.
 • Økonomisk/handel: Handel driver globalisering. Moderne transport og telekommunikasjon har gjort det lettere å importere (selge) og eksportere (selge) varer til og fra andre land. Handel er et av de områdene som er viktigst for globalisering. Globalisering fører også til mer handel, billigere varer og en generell vekst i økonomien. Produksjonen av varene blir lavkostnad det vil si at varene ble produsert billigere hos andre land. Gjennom handel blir det mer arbeidskraft.
 • Reise: Det blitt enklere og vanligere å reise til og fra andre land.

Negative sider for gobalisering?

 • Terrorisme: Globalisering gjør at vi blir bedre kjent med terrorisme og deres idelogi. Dette gjør at verdiene deres blir spredd til andre ved hjelp av tv og internett.
 • Kultur: Globaliseringen gjør at vi blir et mer ensartet samfunn. Mange er redd for den økende kopieringen av kulturer kan ødelegge sin egen. Mange ungdommer bruker ofte engelske ord. Er norskspråket i løpet av hundre år utryddet?
 • Skadelig sykdommer: Mennesker som reiser, bringer med seg sykdommer til sitt land. Internasjonal turisme og andre former for reise aktivitet har økt risikoen for at farlige sykdommer sprer seg hurtig.
 • Miljøproblemer: Økt reiseaktivitet og transport av varer over landegrensene er også en belastning for miljøet. På en reise til Barcelona bidrar en familie på fire til mer utslipp av CO2 enn en gjennomsnittlig personbil slipper ut i løpet av et helt år. Den norske flytrafikken er en større fare for det globale miljøet enn hele den norske bilparken.

Påvirkning av internasjonale samarbeidet?

 • Globalisering gjør at internasjonalt samarbeid bedre. En annen utfordring er den økende globaliseringen. Det blir større åpenhet i økonomien, og arbeidsinnvandringen fra EU øker. Dette kan føre til økt press på norske velferdsordninger fordi trygdeytelser fra Norge koordineres fra andre EU/EØS-land. For eksempel FN og EU.  Et annet viktig mål for EUs arbeid har vært å gjøre Europa til en økonomisk stormakt, som kan konkurrere med USA og de sterke økonomiene i Øst – Asia.
 • FN (Forente nasjoner) er et positivt samarbeid, og arbeider for fred, samarbeid og utvikling i verden.
 • EU (European union) er både et økonomisk og politisk samarbeid.