Geogebra: de viktigste hurtigtastene

Hurtigtast Virkning
Ctrl + Shift + A Vis algebrafeltet
Ctrl + Shift + C Kopiere grafikkfeltet til utklipstavlen
Ctrl + N Åpne nytt vindu
Ctrl + S Lagre
Ctrl + Shift + A Åpne/lukke algebrafeltet
Ctrl + Shift + S Åpne/lukke regnearket
Ctrl + Shift + C Kopiere geometrifeltet til utklipstavlen
Alt + 2 ² (Opphøyd i 2)
Alt + 3 ³ (Opphøyd i 3)
Alt + 9 ⁹ (Opphøyd i 9)
Alt + o ° «grader»
Alt + Shift + ;
Alt + Shift + :
Alt + + ±
Alt + P π
Alt + E e (Euler tall 2,7182818284590…)
Ctrl + + Zoom inn
Ctrl + – Zoom ut
Enter Veksle mellom inntastingfeltet og grafikkfelt