Slik får du bedre konsentrasjon

Hvordan få god konsentrasjon – og holde seg konsentrert?

Alle har gjøremål som må utføres, men som elev og student, har man et enormt stort område hvor man skal prestere og levere. Mange vil oppleve at konsentrasjonen ikke strekker til, og at man ikke helt klarer å rette oppmerksomheten mot det som er viktig. Helsenorge har i samarbeid med Helsedirektoratet fremlagt informasjon om hva som kan være med på å forbedre konsentrasjonsevnen og utvikle en bedre læringsevne.

Søvn:For at kropp og sinn skal fungere best mulig, så må de grunnleggende behovene være dekket. Ifølge Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer fører søvnmangel til konsentrasjonssvikt og svekket hukommelse. Det er viktig med et godt søvnmønster. Søvnmangel går også ut over evnen til problemløsning og læringsevne. Uten søvn vil ikke hjernen ta til seg ny informasjon og man vil ikke oppleve optimale resultater ved lesingen.

«Uten mat og drikke, duger helten ikke»: Helsenorge dokumenterer at konsentrasjonen svekkes dersom det går for lang tid mellom hvert måltid. For at hjernen skal funksjonere optimalt, så skal det helst kke gå mer enn tre eller fire timer mellom hvert måltid. Det er helt avgjørende at kroppen får i seg det den trenger av næringsstoffer og vitaminer og det er viktig å unngå dehydrering. Det er viktig å ha et godt, variert og næringsrikt kosthold for at hjernen skal fungere optimalt og for at hjernen og kroppen skal yte maksimalt.

Fysisk aktivitet: Ifølge Helsenorge vil fysisk aktivitet, trening og mosjon ha en positiv effekt på både konsentrasjonen og læringsevnen. Derfor kan det lønne seg å ta pauser hvor man kan gå ut en tur eller utføre en treningsøkt.

Legg en plan:

Det kan være utfordrende å konsentrere seg om lesingen dersom tanken på andre gjøremål og oppgaver blir stressende og for distraherende. Av den grunn kan det være nyttig å legge en plan for dagen, der man planlegger når man skal lese, og når eventuelt andre gjøremål skal utføres. På den måten kan alt fokus rettes mot lesingen når man har satt av tid til det, istedenfor å oppleve stress over andre oppgaver.

Unngå distraksjoner:

Tre timer med intensiv lesing kan være mer effektivt enn åtte timer, hvis man leser mens man prøver å gjøre andre aktiviteter, som for eksempel å se på tv eller surfe på internett. Multitasking fungerer dårlig ifølge Studenttorget og undersøkelser fra Proceedings of the National Academy of Sciences, og det vil ha en negativ innvirkning på læringsevnen dersom man forsøker å utføre flere ting samtidig. Dersom man ikke har fullt fokus rettet mot lesingen, blir ikke informasjon ordentlig tatt imot og lagret i hjernen. Av den grunn vil det være gunstig å gi avkall på sosiale medier under perioden når skal konsentrere seg om å lese. Det kan også være fortjenstfullt å droppe tv-en i bakgrunnen, legge bort mobiltelefonen og heller anstrenge seg for å rette fullt fokus mot skolearbeid og lesing.

Dersom man lager en plan, setter seg mål, spiser sunt og variert, har en god døgnrytme, er i aktivitet og ikke minst unngår distraksjoner, vil dette legge et godt grunnlag for en forbedret konsentrasjonsevne og det vil ha en positiv effekt på hukommelsen – og ikke minst karaktersnittet!

Skrevet av

Emilie Carlsen

Studerer sosialt arbeid ved Universitet i Agder. Jobber ved siden av studiene som forfatter på Studieweb.no. Har du noen spørsmål angående artiklene skrevet av meg, kan du kommentere nedenfor, eller send meg en mail til ecarlsen33@gmail.com