Familierett

Læreplanen i rettslære om familierett sier at du skal kunne noe om:

 • Bruke rettsregler for inngåelse og oppløsning av ekteskap
 • Kunne noe om råderett, underholdsplikt og samboerskap
 • Kunne noe om råderett, underholdsplikt og samboerskap

Samlivsformer
I Norge opperer vi med to samlivsformer:

 • Ekteskap
 • Samboerskap

Regler for inngåelse av ekteskap finner vi i ekteskapsloven. For at to personer kan gifte seg, snakker vi gjerne om to typer ekteskapsvilkår: De matrielle vilkår og de formelle vilkår. De matrielle vilkår knytter seg til personene som vil gifte seg. Det kan dreie seg om krav til alder, slektskap og ligende.

De formelle vilkår gjelder hvordan ekteskapet skal inngås for å være gyldig.

Ekteskapsvilkår

 • Alder og rettslig handleevne
 • Frivillighet
 • Slektsskap
 • Tidligere ekteskap
 • Sykdom
 • Lovlig opphold i Norge

Alle disse må være oppfylt for at en person kan gifte seg. Brudd på disse vilkår, resulterer i et ikke gyldig ekteskap.

Inngåelse av samboerskap:
Det er ingen rettsregler som forteller oss hvordan et samboerskap skal inngås. Det skjer vanligvis ved at to personer bestemmer seg for å flytte sammen.

Virkninger av ekteskap

Det å inngå et ekteskap, resulterer i store endringer i livet. Nå har man ikke bare seg selv og ta hensyn til. På godt og ondt skal man tilbringe resten av livet sammen med en annen.