Eiendomspronomen

For å uttrykke at noen «eier» noe (et substantiv), bruker vi eiendomspronomen. Eksemplene er utallige, både i det tyske og norske språket, f.eks. Det er hans båt istedenfor Det er Eriks båt. Bruk av eiendomspronomen gir et rikholdigere språk og bidrar til variasjon.

Personlig pronomen Eiendomspronomen
1. person entall ich (jeg) mein (min)
2. person entall du (du) dein (din)
3. person entall (hankjønn) er (han) sein (hans/sin)
3. person entall (hunkjønn) sie (hun) ihr (hennes/sin)
3. person entall (intetkjønn) es (den/det) sein (sin)
1. person flertall wir (vi) unser (vår)
2. person flertall ihr (dere) euer (deres)
3. person flertall sie (de) ihr (sin)
Høflighetsform Sie (De) Ihr (Deres)

Eiendomspronomen får ending som ubestemte artikler (i nominativ), dvs. at hvis substantivene bak er hankjønn/intetkjønn, så blir det ingen ending og hvis det hunkjønn/flere så blir det -e ending. Et enkelt eksempel er at en sier meine Mutter (hunkjønnsord) og mein Vater (hannkjønnsord).