Eiendomspronomen

For å varriere i skriving bruker vi ofte eiendomspronomen, for å uttrykke at en «eier» et substantiv. Eksemplene er utallige, både i det tyske og norske språket, f.eks. Det er hans båt fremfor Det er Eriks båtSom så mye annet må eiendomspronomen læres, og det er helt essensielt for at du skal kunne kommunisere god tysk, både skriftlig og muntlig.

Personlig pronomen Eiendomspronomen
1. person entall ich (jeg) mein (min)
2. person entall du (du) dein (din)
3. person entall (hankjønn) er (han) sein (hans/sin)
3. person entall (hunkjønn) sie (hun) ihr (hennes/sin)
3. person entall (intetkjønn) es (den/det) sein (sin)
1. person flertall wir (vi) unser (vår)
2. person flertall ihr (dere) euer (deres)
3. person flertall sie (de) ihr (sin)
Høflighetsform Sie (De) Ihr (Deres)

Eiendsompronomen får ending som ubestemte artikler (i nominativ), dvs. at hvis substantivene bak er hankjønn/intetkjønn så blir det ingen ending og hvis det hunkjønn/flere så blir det -e ending. Et enkelt eksempel er at en sier meine Mutter (hunkjønnsord) og mein Vater (hannkjønsord).