De beste studieteknikkene

Hvis du leter etter gode studieteknikker, har vi samlet de beste studieteknikkene her på Studieweb.no

Psykolog Sandra Scarr påstår at så mye som 75% av læringen skyldes andre komponenter enn kun intelligens. For eksempel tidligere kunnskap og erfaringer, motivasjon og ikke minst læringsstrategier, har mye å si for læring og tilegning av kunnskap. (Shewe, O. 2015. S. 10).
Følgende kommer tips til å lage gode studie-strategier:

Før lesing:

  • For at hjernen skal fungere optimalt, må kroppen være i balanse og uthvilt. Ifølge Ndla.no vises det til hvor viktighet det er å få riktig mengde med søvn og hvile. Dersom kroppen ikke får nok søvn, vil ikke hjernen fungere optimalt og det kan gå ut over motivasjonen og konsentrasjonen, noe som er særdeles viktig, spesielt dersom man ønsker å lære bedre og oppnå gode resultater.
  • Mat gir energi som kan hjelpe på konsentrasjonen og motivasjon i løpet av dagen. Det riktig og næringsrikt kosthold til å forbedre prestasjoner, velvære og hjernekapasitet. Det lønner seg derfor å spise med jevne mellomrom mens man gjør skolearbeid, for å oppnå best mulig resultater.

Mens man leser:

  •  «Multitasking er ikke effektivt», sier førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det kan derfor være gunstig å legge bort mobil og andre forstyrrelser, av den grunn at læring krever full oppmerksomhet og konsentrasjon.
  •  Det sosiale livet rundt studiene og skolearbeidet kan være til stor hjelp. Ansatte ved NTNU opplyser om at det kan være effektivt og nyttig å samarbeide med medstudenter. Opprett gjerne kollokviegrupper hvor man samarbeider med pensum. På den måten kan man få andres innblikk, høre på andres erfaringer og forståelser av pensum.
  • Kollokviegrupper kan også være gunstig ved at du kan få andre til å spørre deg i stoffet, og du kan få muligheten til å lære bort det du har lest til de andre i gruppen. Det kan man læte mye av.
    – Ofte kan det hjelpe å legge en plan over hvordan man vil angripe stoffet. Det kan være til hjelp å lese i intervaller, understreke eller gule ut stoff som er viktig.
  • Lag tankekart- da blir det lettere å få oversikt over stoffet.

Etter utført lesing:

  • Boka Supertstudent av Olav Shewe er en bok full av nyttige studiestrategier. Schewe skriver at det er viktig å repetere kunnskap for å lagre mest mulig av informasjonen. I henhold til Schewe kan derfor være smart å fortelle/gjenta det man har lest for seg selv eller andre. Når man omformulerer stoff man har lest til egne ord, kan det være lettere å få en bedre forståelse av stoffet.
  • Det kan også være gunstig å løse oppgaver om temaet, skrive sammendrag eller prøve å knytte det opp mot annet relevant stoff for å sette det inn i en sammenheng.
Kilder:

Schewe, O., 2015. 4.Opplag. Superstudent. Utgivelsessted: Oslo: Universitetsforlaget
Skogen, P.G & Vatn Slapgaard, O. 2017. Søvn og Livsstil. Hentet fra https://ndla.no/nb/node/76503?fag=46
Friis Knutzen, H., 2017. Å lære gjør deg lykkelig. Studieteknikk-tips. Hentet fra https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/a-lare-gjor-deg-lykkelig-studieteknikk-tips-article210384-7457.html
NTNU. Baar, C.C. 2018. Studietips i hverdagen. Hentet fra https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Veiledning+studiemestring

Skrevet av

Emilie Carlsen

Studerer sosialt arbeid ved Universitet i Agder. Jobber ved siden av studiene som forfatter på Studieweb.no. Har du noen spørsmål angående artiklene skrevet av meg, kan du kommentere nedenfor, eller send meg en mail til ecarlsen33@gmail.com