Eksempel på en reklameanalyse av Tine melk

ANALYSE AV REKLAME – TINE

Reklameannonsen ‘’Smaker melka bedre om noen har et godt øye til kua?’’ er ein annonse for TINE publisert i 2015. Reklamen er i papirform som har vært publisert i VG. På reklamen er det ein ku som er hovudfokuset i reklamen med gras og himmel i bakgrunnen. Ein ser også ein man i øye til kua, tekst på høyre side og logoen til TINE i høyre hjørne.

I denne reklamen reklamerast det for mjølka til TINE. Det de prøver å få fram i reklamen er at mjølka som TINE har er mykje betre fordi de har eit godt øye for kyrne sine, de forklarer at bøndene deira tar godt vare på de. Bodskapet er å få folk til å kjøpe mjølk frå TINE der kyrne blir tatt godt vare på. Målgruppa for denne reklamen vil eg si er for de som drikker mjølk, det kan også være for de som er opptatte av at dyrne skal ha det bra, fordi i denne reklamen seier de at de tar veldig godt vare på kyrne sine. Denne reklamen trur eg er meir retta til voksane personer sidan den sto i VG og det er som regel voksane som leser det.

Blikkfanget i denne reklamen er kua, men samtidig synes eg mannen i øye også er eit blikkfang i reklamen fordi han er i det gylne snitt og reklamens tittel er ‘’Smaker melka bedre om noen har et godt øye til kua?’’. Når den mannen i øye er i det gylne snitt så gir det ein harmonisk måte å bygge opp eit bilde på, det blir meir samanheng mellom ting da. Det er brukt sterke og klare farger i reklamen, og det skaper dynamikk. Logoen til TINE er rød og det er med på at den skillar seg ut frå alt det andre. Det spiller også på etos, altså truverdige, fordi de fleste vet kva TINE er. Logo på ein reklame er truverdig fordi da vet ein at det er meir seriøst og ein vei kven det er som er avsendaren.

I denne reklamen spiller de veldig på humor på måten de har skrevet teksten på. De skriver for eksempel at ‘’ kuer som sover på madrass, melker bedre’’. Det vekker også interesse når de bruker humor, det er mykje gøyar å lese synes eg. De spiller også på ironi, fordi det er jo ikkje sant at kyrne til TINE søv på madrass. I reklamen så samanliknar de også med kyr som har det bra og kyr som ikkje har det bra som for eksempel ‘’kuer som blir mobbet av andre kuer eller forsømt av bonden, melker dårligere enn de som har det godt og er fornøyde med livet’’. Patos spiller på følelsar, og i denne reklamen er det en følelse av sommar med de friske og sterke fargene og ein ku som står på graset. Reklamens bilde er også med på å vise at kyrne til tine har det godt når man ser at de står på graset ute og ikkje inne i båsar. I reklamen skriver de også at kyrne til tine har ‘’åtte uker ferie på sommeren, eget helsekort og egen fastlege’’. Det gir også meir følelse når man ikkje ser hele kua, men bare øye og litt av ansiktet på den synes eg. Logos spiller på det saklige, og det er mye lettare å tru på ein reklame når den har med fakta. I reklamen til TINE skriver de at kyrne har åtte ukar ferie og det er fakta som de har valt å ta med. Kairos er om det er rett tid til rett sted, og eg trur at det er rett plass å ha en slik reklame i eit blad som mange voksane leser sidan det er de som oftast står for å kjøpe ting på butikken.

Eg syne denne reklamen er koselig å sjå på, eg synes det er viktig at kyrne har det bra og det gjør at eg har ekstra lyst å kjøpe mjølk frå TINE. Det eg også liker med reklamen er at de spiller på humor, det gjør alt mykje gøyar å lese og eg synes de har veldig fine farger som passer godt saman. Ein ser også veldig lett kva denne reklamen handlar om når det er bilde av en ku og avsendaren er TINE, ein må ikkje sjå lenge på den før det er lett å forstå. Teksten er kanskje litt liten og gjør det vanskelig å lese, eg vet ikkje om den var så liten når den var i VG.

KILDER:

Reklamen ‘’ Smaker melka betre om noen har et godt øye til kua?’’