Hvordan studere under korona?

Innledning
Den 12.mars stengte Erna Solberg, Bent Høie og regjeringen, i samråd med helsemyndighetene, ned landet. Dette fikk konsekvenser for oss alle, også skoleelever og studenter. Skolestart er nå like rundt hjørnet, noen er allerede i gang, og spesielt studentene ved landets utdanningsinstitusjoner kan vente seg en annerledes høst, med digital undervisning, Zoom- og Teamsmøter og kollokviegrupper på nett. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen gode råd til hvordan du best mulig kan studere i den spesielle tiden vi er.

Råd 1: Jobb jevnt!
Studielivet er fra før veldig fleksibelt, og en ny hverdag med nettstudier forsterket dette. Det gjør at det er lett å overtale seg selv til å ta igjen studiearbeid ved en senere anledning. Der og da kan dette virke som en god og behagelig løsning som frigir tid til andre aktiviteter, men et godt råd er å jobbe jevnt og trutt med skolearbeidet. Gjennom å jobbe litt med oppgaver og pensum hver dag, eller i hvert fall flere dager i uka, vil du prosessere lærestoffet på en annen måte enn hvis du tar alt i et skippertak like før eksamen. På samme måte som musklene vokser og blir sterkere når vi sover, “fordøyer” hjernen den nye informasjonen du har tilegnet deg gjennom dagen. Det er derfor mer hensiktsmessig med jevnlige, men litt kortere arbeidsøkter.

Råd 2: Jobb sammen med noen!
Ifølge Lev Vygotskij, den anerkjente hviterussiske psykologen, skjer læring best i samspill med andre. Hans tanker er i dag samlet i  en av læringsteoriene lærerstudenter lærer om i utdanningen; sosiokulturell læringsteori. Den sier blant annet at det er gjennom språket og ved å kommunisere med andre at hjernen tilegner seg og organiserer ny informasjon og kunnskap. Begrepet medierende hjelper er også et viktig begrep i sosiokulturell læringsteori. Den forteller oss at vi bare kan utvikle oss til et visst nivå alene, mens vi i samspill med andre kan lære enda mer. Derfor er råd nummer to å jobbe sammen med enten en eller flere andre medstudenter, i såkalte kollokviegrupper. Disse kan arrangeres over for eksempel Zoom eller Teams, men det beste er nok om man fysisk møtes. I en kollokviegruppe kan man ta igjen for noe av det man mister, i og med at en del “vanlige” forelesninger dette skoleåret nok utgår.

Råd 3: Organiser kunnskapen din
En lærer jeg hadde på ungdomsskolen sa alltid at “for å ha innsikt, må man først ha oversikt”. Med det mente han at man først må skaffe seg en oversikt over hva man kan fra før, og hva man skal lære. På den måten er det også enklere å vite hvordan man best mulig kan tilegne seg den nye informasjonen. En fin måte å skaffe seg en oversikt over pensum, er å lage et tankekart. Dette kan gjøres på ark, men det finnes også digitale ressurser du kan bruke, for eksempel https://canva.com

Ved å lage et tankekart i begynnelsen av semesteret over hva du kan, kan du enkelt fylle inn ny kunnskap utover semesteret. Det kan være både spennende og motiverende å se forskjellen på tankekartet ved begynnelse og slutt av semesteret.

Råd 4: Bruk teknologien
Noe positivt som kom ut av nedstengingen av landet vårt, var løftet vi fikk når det gjelder digital kompetanse. Over natta ble arbeidstakere, skoleelever og studenter i hele landet tvunget til å sette seg inn i en ny verden. Når høgskoler og universiteter nå legger opp til mer nettbaserte studieformer enn tidligere, blir det viktig å utnytte mulighetene som åpner seg som følge av dette. Kanskje kan denne perioden gjøre deg bedre på Office-programmene? Kanskje finner du nye nettressurser som gjør det enklere å ta notater? Det viktige er å være åpen for at det finnes ressurser du kanskje ikke er klar over, i det digitale.

Råd 5: Nyt studentlivet
Selv i en annerledes studiehverdag er det viktig å nyte denne tiden. Studietiden skjer bare en gang i livet, og dette er tiden for nye opplevelser, erfaringer og vennskap. Det er mulig å være en seriøs og dyktig student, samtidig som du tar del i sosiale aktiviteter som byr seg, og det er viktig å av og til ta et avbrekk fra lesing, pugging og oppgaveløsing.

Vi kjøper gode oppgaver og tekster!

Har du skrevet en god innlevering, eksamensoppgave, tentamen eller lignende? Vi er interessert i å kjøpe teksten din! Teksten vil bli publisert på Studieweb under kategorien «eksempler». Vi kan også kreditere ditt navn i teksten, hvis det er ønskelig. Tekster fra høyere utdannelse er også ønskelig.

Kriterier for teksten er:

  • Teksten er gjennomgående svært god
  • Teksten inneholder kravene til kompetansemålene i faget
  • Teksten er unik – det vil si at plagiat ikke er godkjent
  • Vi ønsker kilder i apa-stil på bunnen av teksten
  • Er teksten en oppgave der du selv skal tolke, og komme fram til meninger om teksten, slik som i analyseoppgaver, er kilder ikke så nødvendig – annet enn lærebok og diverse – hvis det er aktuelt
  • Tilbakemelding fra foreleser/lærer er ønskelig

Er du usikker på om teksten din inneholder disse kravene, er det bare å sende likevel, så kommer vi med en tilbakemelding. Altså, send teksten din! Vi er åpne for det meste – selv om vi selvfølgelig ikke garanterer at teksten din blir publisert.

Vi gleder oss til å lese – og ja; det er så klart mulig å være anonym hvis det er ønskelig.

Send teksten din (eller spørsmål) til vår innboks: Mailen er post (alfakrøll) studieweb.no

Pris diskuteres ved kontakt.

Fem studietips for deg som skal ta teoriprøven til bil

Det å ta lappen er ikke like enkelt for alle. Glattkjøring, langkjøring og teori grunnkurs er noe de fleste klarer å komme seg gjennom.

Deretter venter den første ordentlige prøvelsen: teoriprøven.

Mange gruer seg for å møte opp hos en av NAFs trafikkstasjoner for å teste trafikkkunnskapene sine. Og med god grunn. Aftenposten kunne i 2019 avsløre at over halvparten stryker på teoriprøven.

Det er skremmende tall.

I denne artikkelen skal vi prøve å gjøre deg best mulig rustet til at du står på første forsøk. Vi kan ikke lese teorien for deg. Men studietipsene våre kan i stor grad hjelpe deg med å finne en fin flyt når du leser deg opp.

1. Begynn å lese tidlig

Jo tidligere, jo bedre.

Husk at dette er stoff du uansett blir nødt til å lære deg. Og selve øvelseskjøringen blir også lettere hvis du er helt trygg på hvilke regler som gjelder på norske veier.

2. Allier deg med en venn eller venninne

Kjedelige ting blir ofte mer effektive hvis man gjør det med noen andre.

Pugging av skilt er et veldig godt eksempel på et tema som kan studeres sammen. Vegvesenets nettsider har en samleside hvor du kan laste ned alle trafikkskiltene som finnes i Norge.

Print dem ut. Sett deg sammen med en kamerat og prøv hverandre i en god gammeldags “skilt-quiz”.

Det kan også føles trygt å skulle gå opp til teoriprøven sammen med noen man kjenner.

3. Kjøp deg et kurs på internett

Mange bedrifter tilbyr “teoritentamen” på internett.

Ofte fungerer det slik at du kjøper tilgang til en digital læringsplattform i en tidsbegrenset periode. Dette er perfekt for deg som skal opp til teoriprøven om noen få dager.

Husk at det finnes mange forskjellige nettsider som tilbyr slike tjenester. Det beste vil være å lese litt rundt på nettet for å sjekke andres erfaringer.

4. Lær deg testens format

I skrivende stund skal man gjennom 45 spørsmål for å bestå teoriprøven for førerkort klasse B.

Av disse 45 spørsmålene, så må minst 38 av dem være korrekt besvart. Du har 90 minutter totalt, og du disponerer tiden din helt selv.

Det er opp til deg selv å sjekke om disse tingene fortsatt gjelder før du skal opp til eksamen. Vegvesenets nettsider er alltid oppdatert.

5. Unngå å lese for tett opp mot teoriprøven

Hvis du planlegger å øve fem timer i strekk før du går opp til prøven, så gjør du ting galt. Det er ikke sånn det fungerer.

Du vil bli sliten, umotivert og tenke at “jamen, jeg kan jo ingenting!!”.

Det er en svært dårlig idè.

Dagen før teoriprøven bør du gjennomgå stoffet grundig en siste gang. Sjekk spesielt de kapitlene du er usikker på.

Konklusjon

Det finnes mange måter å forberede seg til teoriprøven på. Våre fem tips kan gi deg et godt grunnlag for å øke sannsynligheten for å stå. Og de er like aktuelle for deg som skal ta teoriprøven til bil som til deg som ønsker å ta lappen for moped/snøscooter.

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på nyheter og tips om biler, så kan vi anbefale Bilduden.no. Det er en nettside som jevnlig publiserer artikler om bilvedlikehold, bilreparasjoner samt bilpleie.