Artikler

Bestemte og ubesteme artikler sier noe om hva substantivet henviser til. Henviser det til noe spesifikt bruker en bestemte artikler, henviser det til noe ikke spesifikt bruker en ubestemte artikler. Et eksmpel på norsk er mannen som henviser til en spesifikk mann, mens en mann kan henvise til en hvilken som helst man. Ord i forhold til bestemte og ubestemte artikler er noe forskjellig på norsk og tysk.

Bestemte artikler

På norsk legger vil til -en, -a, -et eller -ene (avhengig av substantivets kjønn) for å vise at substantivet er bestemt. På tysk setter en der, die, das eller die foran ordet for å uttrykke det samme. Eksempeler på dette er:

gutten (hankjønn) – der Junge (hankjønn)
kona (hunkjønn) – die Ehefrau (hunkjønn)
huset (intetkjønn) – das Gebäude (intetkjønn)
folket (flertall) – die Leute (flertall)

Ubestemte artikler 

På norsk setter en en, ei eller et foran et substantiv for å vise at det ubestemt. På tysk setter en ein eller eine foran. Eksempeler på dette er:

en gutt – ein Junge
ei kone – eine Ehefrau
et hus – ein Gebäude

Flertall med ubestemt artikkel finnes naturligvis ikke.

Merk: Dette er artiklene i for substantivets grunnform (nominativ) på tysk.