.

Skrevet av

Katarina Myrsveen

Jeg har graden cand. philol. i engelsk litteratur, en grad som kan sammenlignes med en master, men er noe mer ekstensiv. Graden er satt sammen av fagene statsvitenskap, engelsk språk og grammatikk, litteratur, filosofi og film. Etter fullført cand.philol.-grad har jeg i det senere lagt til historie og PPU i samlingen og er nå lektor m/opprykk. Har du noen faglige spørsmål eller ønsker i forhold til temaer du synes det bør skrives mer om her inne, er det bare å sende meg en tanke så skal jeg gjøre mitt beste for å svare. Takk for at du tok deg tid til å lese og lykke til med studiene!