Volt vs. Watt vs. Ampere

 

Når en snakker om strøm er begrepene Volt, Watt og Ampere vanskelig å komme unna, men hva betyr disse egentlig?

Volt: Måleenheten for elektrisk spenning.
Watt: Måleenheet for eleketrisk effekt.
Ampere: Måleenhet for elektrisk strømstyrke

Begrepenes sammeng

Hva er så sammenhengen mellom disse begrepene? Volt er måleenheten for elektrisk spenning, eller egentlig potensialet til elektrisk spenning. Volt forteller oss hvor stor strømstyrke en kan ha (en kan se på det som trykk). Kontaktet i Norge har for det meste 230 Volt. Når setter et støpsel i kontakten så begynner «strøm» å bevege seg. Her kommer Ampere inn i bilde. For å måle strømstyrken i ledninger så ser en hvor mye «strøm» som passerer et punkt på et sekund. Dette kaller vi Ampere. Når «strøm» så kommer frem til en lampe, ovn el. så har den en gitt effekt, dvs. strøm som «overføres» til energi. Dette kalles Watt.

Del artikkelenShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone