Kasus

 

Kasus er den delen av tysk gramatikk flest tyskstudenter har problemer med. Det handler om hva som skjer med substantiv som følge av dets plassering i en setning. Dette høres trolig svært abstrakt ut, og selv om vi benytter lite kasus i det norsk språket så finnes det eksempler bla. «Kan du sende den koppen til meg/jeg? «. Her må en velge mellom meg/jeg i slutten på setningen, og det som styrer dette er kasus (meg er forøvrig riktig svar).

Tre typer kasus

Nominativ, akkusativ og dativ er de tre typene kasus du må forholde deg til i tysk. For å skille de fra hverandre, må vi først identifisere når de brukes.

Nominativ (subjekt) :  Brukes for den/det som gjør noe i en setning (eksempelvis: katten løper)*
Akkusativ (direkte objekt)Brukes for den/det som blir utsatt for noe i en setning (eksempelvis: jeg skriver brev)*
Dativ (indirekte objekt): Brukes for den/det i en setning som en gjør noe til/for (eksempelvis: jeg kjøper en gave til kjæresten)*

*Merk at eksemplene er tyske «setningseksempler» skrevet på norsk.

Setningsanalyse 

Når vi nå vet forskjellen på de tre type kasusene kan vi lage spørsmål for å identifisere de i en setning. Sett at du har den tyske setningen Der Junge kauft einen Hund für seiner Mutter (Oversatt: Gutten kjøper en hund for ei mor).

1. La oss først finne subjektet, ordet som er nominativ. Subjektet er den/det som gjør noe i setningen. Et hensiktsmessig spørsmål vil i så måte være: Hvem/Hva gjør noe? Svaret er åpenbart, det er Der Junge (Gutten) som gjør noe.
2. Vi går videre for å finne det direkte objektet, ordet som er akkusativ. Det direkte objektet er den/det som bli utsatt for noe i setningen. Vi ser at kaufe (kjøpe) er verbet. Hvem/Hva blir kjøpt i setningen? Dette er også ganske opplagt, einen Hund (en hund) blir kjøpt.
3. Så til det indirekte objektet, ordet som får kasus typen dativ. Det indirekte objektet er den/det som blir gjort noe til/for i en setning. Det som blir gjort i setningen er at Der Junge kauft einen Hund (Gutten kjøper en hund). Hvem/Hva er dette for? Det er for einer Mutter (ei mor), og dette er da det indirekte objektet i setningen.

Nominativ 

Med bakgrunn i setningen analysert over så er Junge, i bestemt form, det nominative ordet. For å vise at det er bestemt form setter vi der foran (hankjønn) ordet. I motsetning til i akkusativ og dativ så trenger en ikke å se opp for endring i artikler i nominativ.  Dette fordi nominativ kan betraktes som en grunnform, og den følger derfor de helt ordinære artikkelreglene.

Akkusativ

Setningsanalysen over sier også at Hund er det direkte objektet, akkusativ ordet. Ordet skal skrives i ubestemt for, men motsetning til nominativ så skjer det en endring på både bestemte og ubestemte artikler i akkusativ. Det er i hankjønn endringen skjer. Her går en fra der (nominativ) til den (akkusativ) i bestemt form og ein (nominativ) til einen (akkusativ) i ubestemt form. Dette er da grunnen til at setningen vi analyserte har einen fremfor ein der det er et direkte objeket.

Dativ

Den siste setningsdelen vi kom frem til var Mutter som det indirekte objektet, dativ ordet. Før vi forklarer hvorfor det blir einer Mutter så må vi gjennomgå dativsreglene. Her det bare å spenne fast sikkerhetsbeltene, for artikler fra nominativ til dativ gjennomgår «kjempeendringer».

La oss begynne med bestemte artikler. Der (hankjønn), die (hunkjønn), das (intetkjønn) og die (flere) i nominativ går til dem (hankjønn), der (hunkjønn), dem (intetkjønn) og den (flere) i dativ. Det er ikke færre endringer hos ubestemte artikler i dativ! Ein (hankjønn), eine (hunkjønn) og ein (intetkjønn) i nominativ blir einem (hankjønn), einer (hunkjønn) og einem (intetkjønn).

Etter disse reglene kan vi derfor forstå hvorfor vi skriver einer Mutter, fordi vi har det indirekte objektet i setningen over.

Oppsummering

Artikkel Kasus Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flere
Bestemt Nominativ der die das die
Bestemt Akkusativ den die das die
Bestemt Dativ dem der dem den
Ubestemt Nominativ ein eine ein
Ubestemt Akkusativ einen eine ein
Ubestemt Dativ einem einer einem – —

Merk

Du er enda ikke helt utlært i kasus på tysk! For mer oversikt les også her.

Del artikkelenShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone
 • Edit

  Hei. Bra forklart men det heter Der Junge kauft (ikke kaufe)einen Hund für die Mutter eller für eine Mutter. Dermed har vi ingen dativ objekt i setningen , fordi preposisjon für styrer akkusativ.

 • Elida

  Hei!
  Jeg skal ha en tysk prøve i morgen og trenger litt hjelp.. Vi skal kunne analysere en setning ved å finne ut om det skal stå: ein, eine, eller einen foran objektet.
  eks, ich habe EINEN Hund. Men jeg trenger en enkel og øett huske regel for å vite om jeg skal se på nominativ eller akkusativ. På prøven får vi vite om setningene står i han, hun eller intet kjønn. Kan noen vær så snill å hjelpe meg!!!

  • Stephan Brun

   Akkusativ tilsvarer røft sett norsk objektsform. Så der du ville brukt objektsform burde akkusativ være korrekt. Går ut ifra at dette ikke hjelper deg nå, men det kan hjelpe andre.

 • Adnreas Klive

  homse

 • Adnreas Klive

  Beklager forrige kommentar, jeg har autisme

 • Anne G.

  Du har jo en god del feil her da….. Det er fire kasus – har du glemt genitiv? Setningen «Der Junge kauft einen Hund für seiner Mutter» er feil. Für styrer akkusativ (det spiller da ingen rolle om det er indirekte objekt), Mutter er hunkjønn…. da er riktig setning: «Der Junge kauft einen Hund für seine Mutter». Oversettelsen er heller ikke riktig…. Han kjøper ikke en hund for ei mor, men for sin mor.

  • Hei, Anne G! Vi vil gjerne komme i kontakt med deg. Fint om du kan sende oss en mail til post@studieweb.no